Dossier 'Politiek'

Page 3 of 3«123


Plasterk sluit bezuinigingen niet uit

Gepubliceerd op 12 november 2009, 12:11 in categorie Onderwijs

Minister Plasterk sluit bezuinigingen en het afschaffen van de studiefinanciering niet uit. Het wachten is op de conclusies van de heroverwegingswerkgroep.

Tweede Kamer bespreekt afschaffen studiefinanciering

Gepubliceerd op 11 november 2009, 14:11 in categorie Onderwijs

Bij de bespreking van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer was het al dan niet afschaffen van de studiefinanciering een heikel punt. De regeringspartijen doen er vaag over in hun woordvoeringen. Alles wijst er op dat het advies van de ambtelijke commissie dan ook zwaarwegend zal zijn op dit punt.

Oppositie kritisch over bezuinigen onderwijs

Gepubliceerd op 11 november 2009, 14:11 in categorie Onderwijs

De oppositie vindt de onderwijsbegroting haaks staan op de ambitie uitgesproken als kennisland internationaal bij de top 5 te horen. Deze ambititie was in de vorm van de motie Hamer unaniem door de Tweede Kamer aangenomen.

Studentenbonden willen focus op kwaliteit en toegankelijkheid

Gepubliceerd op 10 november 2009, 12:11 in categorie Onderwijs

Studentenbonden ISO en LSVb waarschuwen voor grotere druk op kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs. Vanavond bespreekt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting.

PVV rukt klimaatonderzoek uit verband

Gepubliceerd op 09 november 2009, 13:11 in categorie Wetenschap

Naar aanleiding van onderzoek van Appy Sluijs stelt de PVV dat al het geld besteed aan klimaatbeheersing weggegooid geld is. Sluijs is verbolgen dat de PVV hem niet eerst heeft gebeld: “De vragen zijn duidelijk niet goed voorbereid. Dat is toch wel het minste dat je mag verwachten van een Kamerlid?”

Jacht op huisjesmelkers

Gepubliceerd op 04 november 2009, 13:11 in categorie Wonen en werken

ROOD en de LSVb nagelen de slechtste huisbaas, kamerbemiddelaar of woningcorporatie aan de schandpaal. In het hele land gaan ze de straat op om mensen te vragen naar hun ervaringen met huisjesmelkers.

Eerste Kamer kritisch over duurder maken tweede studie

Gepubliceerd op 02 november 2009, 10:11 in categorie Onderwijs

De Eerste Kamer heeft kritiek op de plannen om een tweede studie duurder te maken. Plasterks eigen PvdA vraagt zich af of de wetswijziging geen financiële drempels voor gemotiveerde studenten oplevert.

SP-Tweede Kamerlid Van Dijk tegen verdere bezuinigingen hoger onderwijs

Gepubliceerd op 29 oktober 2009, 15:10 in categorie Onderwijs

SP Tweede Kamerlid Jasper Van Dijk vindt dat er niet mag worden bezuinigd op hoger onderwijs.

Plasterk’s Commissie toekomstbestendig hoger-onderwijsstelsel compleet

Gepubliceerd op 12 oktober 2009, 11:10 in categorie Onderwijs

De commissie wordt voorgezeten door oud-minister en oud-voorzitter Universiteit Wageningen Cees Veerman. De commissie is divers samengesteld en moet februari 2010 klaar zijn.

Studentenhuizen niet brandveilig

Gepubliceerd op 29 september 2009, 08:09 in categorie Wonen en werken

Studentenhuizen zijn onvoldoende brandveilig, vindt minister Van der Laan. Na inspectie bleek de helft van de panden niet aan belangrijke regels te voldoen.

Opnieuw bezuiniging op studiebeurs

Gepubliceerd op 17 september 2009, 13:09 in categorie Onderwijs

Na het bevriezen van de studiebeurzen wordt er nu ook bezuinigd op de aanvullende beurs.

Minister vraagt naar woonwensen studenten

Gepubliceerd op 15 september 2009, 12:09 in categorie Wonen en werken

Minister Van der Laan (VROM) wil weten hoe studenten wonen en hoe ze eigenlijk willen wonen

Page 3 of 3«123

Volg StudNed.nl via: