Handleiding: “Hoe zoek je een studentenkamer?”

Je bent op zoek naar een kamer? Het vinden van een geschikte studentenkamer kan best lastig zijn in een populaire studentenstad. StudNed.nl zet daarom wat tips om een kamer te vinden op een rijtje. Maar ook als je al een kamer hebt en je benieuwd bent naar de rechten en plichten die je hebt als huurder, of wat je kunt doen aan de problemen die je hebt met je huisbaas/verhuurder biedt deze pagina handige informatie.

je zoekt een kamer

Vrienden en kennissen
Als je mensen kent in de stad waar je een kamer zoekt, is het verstandig om te vragen of zij willen helpen met het zoeken van de kamer. Doordat zij dagelijks in de betreffende stad zijn, komen zij wel alle briefjes en oproepen tegen die jij niet zult vinden. Verder helpen meerdere ogen natuurlijk altijd bij het zoeken en komen studenten vaak via-via aan een kamer. Niet in de laatste plaats omdat studenten vaak verhuizen in de studietijd. Het is dan ook zeker slim om studiegenoten te vragen of ze voor je willen uitkijken naar een kamer.

Kranten en adverteren
In plaatselijke kranten en huis-aan-huisbladen staan vaak kamers aangeboden in de advertenties. Mocht je nog niet in de stad van je keuze wonen, dan kun je dit soort bladen vaak ook lezen in de openbare bibliotheek in de stad. Je kunt er ook voor kiezen zelf een advertentie te zetten dat je een kamer zoekt.

Briefjes ophangen
Briefjes ophangen in supermarkten, op de universiteit of op de hogeschool is nog
steeds een goede manier om een kamer te vinden. Maak een opvallend briefje,
want meestal ben je niet de enige. Hang er papiertjes bij met je telefoonnummer
dat mensen kunnen afscheuren. Verder zet je je wensen erop (minstens 9 vierkante meter, maximaal 250 euro, in/nabij het centrum, enz.), maar bedenk wel: hoe meer wensen, hoe kleiner je kansen.

Internet en kamersites
Op internet zijn een aantal websites waarop kamers worden aangeboden. Vaak is registreren gratis, maar moet je betalen om te reageren op een aangeboden kamer.

Daarnaast zijn er ook de websites die woningen verhuren. De meeste aangeboden woningen zijn wel vrije sector verhuur, dus met een huur van meer dan € 650 per maand. In sommige gevallen is het mogelijk om samen een woning te huren, maar de hoofdhuurder moet wel borg staan voor de totale huur. In veel gevallen wordt het niet geaccepteerd om samen een huis te huren.

Woningcorporaties
De woningcorporaties verhuren vooral gewone sociale huurwoningen, maar hebben ook zogenaamde jongerenwoningen of studentenwoningen. Over het algemeen geldt dat woningcoörporaties een goede prijs/kwaliteit verhouding bieden. De wachtlijsten zijn daar ook naar en zijn erg lang. (noem er een paar) Mocht je er over denken langere tijd in dezelfde stad te willen wonene of je weet al waar je over een paar jaar (verder) wil studeren dan loont het zich om je in te schrijven. Vaak kost dit een niet al te hoog bedrag per jaar aan inschrijfkosten. Neem voor de preciese werking van wachtlijsten en inschrijven contact op met de corporatie(s) in jouw studentenstad.

Makelaars en commerciële kamerbemiddelingsbureaus
Veel makelaars verhuren tevens kamers aan studenten. Vaak gaat het hier om slechts een klein aantal kamers die makelaars in opdracht van hun cliënten verhuren. De voorwaarden voor inschrijving verschillen per makelaar. Houd dus goed in de gaten dat je niet teveel betaald voor ‘bemiddelingskosten’ en zorg dat je duidelijke garanties hebt dat je er ook iets voor terug krijgt. Ook zijn er commerciële kamerbemiddelingsbureaus voor particuliere kamers. De inschrijfkosten zijn relatief hoog en bemiddelaars vragen vaak hoge bemiddelingskosten, bijvoorbeeld een maand huur. Pas daarom bij deze bureaus op dat je niet veel te veel betaalt voor een kamer die dat eigenlijk niet waard is. Voordeel van makelaars en bemiddelingbureau’s is dat ze er vaak wel in slagen je snel aan een kamer te helpen.

Anti-kraak
Regelmatig worden leegstaande gebouwen in samenwerking met de eigenaar en de overheid tijdelijk gebruikt voor het huisvesten van (grotere) groepen mensen. Men spreekt dan ook wel van anti-leegstand in plaats van anti-kraak.Het grootste voordeel van anti-kraak is de lage huur: je betaalt gemiddeld slechts een kwart van de kale huurprijs. Daar staat echter tegenover dat je minder rechten hebt. Je hebt namelijk geen huurbescherming, omdat er bij anti-kraak geen sprake is van een huurovereenkomst maar van een soort bruikleenovereenkomst. Dit betekent dan ook dat je zomaar je kamer uitgezet kan worden. De ene anti-kraak huisvester is de andere echter niet. Sommige gaan goed om met de gebruikers van het pand en zullen hun best doen op tijd te laten weten wanneer je als gebriker het pand moet verlaten, of zullen zelfs hun best doen op tijd vervangende woonruimte voor je te organiseren. Aangezien je wettelijk niet veel bescherming geniet is het handig om je van te voren te verdiepen in de manier waarop een antikraakorganisatie met de bewoners van een beheerd pand omgaan.

Kraken
Het kraken van een woning is ook een optie. Als je dit doet in een pand dat al meer dan één jaar leeg staat is het niet illegaal en kun je zonder toestemming van de eigenaar gas, elektriciteit en telefoon aanvragen. Als kraker sta je wettelijk sterk als je het goed regelt. Nadeel is wel dat je veel tijd kwijt bent aan het in stand houden va je huis en dat er veel juridisch getouwtrek bij komt kijken. Daarnaast is het wonen als kraker een onzeker bestaan.

Rechten en plichten

Huurcontract
Stel altijd een huurcontract op. Dat kan veel problemen voorkomen, omdat je dan achetraf niet hoeft te twisten over mondelinge afspraken. In een huurcontract moeten minimaal de volgende punten vermeld worden. De ‘kale’ huurprijs en de door de verhuurder doorberekende ‘servicekosten’ moeten vastgelegd zijn. Het is ook aan te raden om de volgende punten in het contract op te nemen: het tijdstip en de wijze van betaling, de opzegtermijn, huisregels en afspraken over de onderhoudsverplichtingen. Let op dat je niet meer dan drie maanden van tevoren je huur over moet maken of dat er vreemde huisregels in staan. Mocht er achteraf iets in je huurcontract blijken te staan waarvan je denkt dat dit niet volgens de wet is, laat dit dan uitzoeken. Als huurder ben je in nederland beschermd door het huurrecht en dit staat boven een contract. Je kunt dus niet zomaar uit je kamer worden gezet om redenen die wel in je contract staan maar die niet rechtsgeldig zijn.

Kale huur en servicekosten
‘Kale huur’ is het basisbedrag dat je betaalt voor je kamer. Dit is de prijs van de kamer alleen. Alles dat daar bovenop komt, worden de ‘servicekosten’ genoemd. Dit is bijvoorbeeld water, gas, elektriciteit, maar ook de lift, tuinonderhoud, schoonmakers, meubels, tapijt, internet, enzovoorts. Deze kosten moeten door de huisbaas uitgesplitst worden en hij moet laten zien dat het bedrag dat hij voor servicekosten opschrijft ook daadwerkelijk uitgegeven is. Als je voorschotten groter waren dan de kosten die je huisbaas heeft gemaakt moet hij het overschot terugbetalen.

Als je een kamer zoekt, staat er achter de aangeboden kamers vaak een bedrag inclusief. Dit houdt in dat de kosten voor water, gas en elektriciteit bij de huurprijs ingerekend zijn. Als de kamer exclusief is moet je zelf voor de rekeningen zorgen, eventueel samen met je huisgenoten. Reken dan op meer dan 60 euro per maand extra. Een combinatie van beide is ook mogelijk, zoals wel gas, water en elektriciteit, maar geen internet.

Hoogte van de huur
Afhankelijk van de staat, de grote en de voorzeningen op je kamer is er een wettelijk maximum wat jou aan huur mag worden berekend. De maximale huur van jouw kamer kun je berekenen aan de hand van het Puntensysteem (www.checkjekamer.nl). LET OP: de maximale huur heeft alleen betrekking op de kale huur.

Als je het niet eens bent met de hoogte van je huur kun je je huur laten toetsen bij de huurcommissie. Doe dat binnen 6 maanden nadat je je contract hebt getekend, omdat je het teveel aan betaalde huur met terugwerkende kracht terugkrijgt. Als je later bent dan die zes maanden kun je nog steeds huurverlaging krijgen, maar krijg je het te veel aan betaalde huur niet meer terugbetaald.

De huurder kan de verhuurprijs wijzigen met een wettelijk vastgesteld maximum percentage. Je moet hievan als huurder wel schriftelijk op de hooghte zijn gesteld. De huur mag overigens ook verhoogd worden als er aanzienlijke verbeteringen aan de kamer zijn gedaan.

Als je huisbaas de huur met méér dan het maximum vastgestelde percentage wil verhogen moet hij twee maanden van tevoren een voorstel aan je doen, inclusief een berekening aan de hand van het puntenstelsel. In al deze gevallen geldt dat de Huurcommissie, de rechtsprekende instantie op dit gebied, kan worden ingeschakeld als je er met je huisbaas niet uitkomt.

Er zijn dus verschillende redenen om bezwaar te maken tegen huurverhoging. Je huurprijs kan te hoog zijn in verhouding tot de kwaliteit van je kamer, de verhoging is meer dan het maximale verhogingspercentage of je bent het niet eens over de servicekosten.

Beëindiging van je huur
Een huurovereenkomst kan alleen door de huurder opgezegd worden. Je huisbaas kan dus niet eenzijdig opzeggen en jou uit je kamer zetten. Als jij niet akkoord gaat, kan alleen door tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst beëindigd worden. Die zal kijken of de redenen die de verhuurder aandraagt gegrond zijn. Deze kunnen zijn dat de huurder geen goed huurder is (bijvoorbeeld door een betalingsachterstand of ernstige overlast), de huurovereenkomst is voor een bepaalde tijd en er is duidelijk afgesproken dat de verhuurder de kamer voor eigen gebruik nodig heeft, de huurder stemt niet in met een redelijk aanbod tot een nieuwe huurovereenkomst (behalve als dit over huurverhoging of verhoging van de servicekosten gaat) of de verhuurder wil het bestemmingsplan dat op het pand rust uitvoeren en jouw huis is eigenlijk niet bedoeld om in te wonen. In vrijwel geen enkel geval komt het voor dat de rechter in het nadeel van de huurder oordeelt, omdat de regels voor ontbinding van een overeenkomst zo strak zijn.

Als je zelf je huur wilt opzeggen moet je dat schriftelijk doen binnen een termijn die gelijk is aan je betaaltermijn (vaak één maand van te voren). Als je een huurovereenkomst voor een bepaalde periode hebt kun je niet opzeggen voor die periode verstreken is (behalve natuurlijk als de verhuurder ermee instemt). Als je een kamer hebt die je een termijn van te voren moet opzeggen en je hebt al een nieuwe kamer gevonden blijf je vaak zitten met één of meer maanden dubbele huur. In samenspraak met je huisbaas kun je meestal zelf iemand zoeken die al in jouw oude kamer wil trekken tegen (een gedeelte van) de huurprijs. Als je onderhuurt, heb je dezelfde huurbescherming (pas als je 3 maanden huur hebt betaald) als andere kamerbewoners mocht je huur door je onderverhuurder opgezegd worden. Dit geldt echter niet als de huurovereenkomst van degene die onderverhuurt eindigt.

Rechten en plichten huurder en verhuurder op een rij
Als huurder heb je recht op:
- huurbescherming (je kunt niet zomaar op straat gezet worden)
Als huurder ben je verplicht om:
- op tijd je huur te betalen
- een goed huurder te zijn (geen overlast etc.)
- je kamer bij huurbeëindiging in goede staat achter te laten
- klein onderhoud te verrichten op eigen kosten

Een verhuurder is verplicht om:- gas, water en elektriciteit te blijven leveren als dit in het contract staat
- groot onderhoud te verzorgen
- de huurder rustig gebruik van het verhuurde te verschaffen (b.v. niet
zonder jouw toestemming je kamer binnengaan)
- de woonruimte in goede staat te houden

Achterstallig onderhoud
Wanneer je in een woning met achterstallig onderhoud woont, kun je de verhuurder hierop aanspreken. De verhuurder is verplicht om, nadat je dit aan hem gemeld hebt, de gebreken te verhelpen. Hij is hiertoe alleen verplicht wanneer dit van hem kán worden verlangd, dus als de kosten voor hem niet al te hoog zijn. Als de verhuurder de kosten toch voor zijn rekening zou moeten nemen, maar weigert dit te doen, kun je het onderhoud zelf (laten) verrichten en de kosten hiervan verrekenen met je huurprijs. De verhuurder kan deze laatste mogelijkheid echter uitsluiten in het huurcontract. Ook kun je naar de Huurcommissie of de rechter stappen om huurverlaging af te dwingen. Je verhuurder moet wel op de hoogte zijn van de klachten die je hebt. De Huurcommissie kan op grond van een vastgesteld aantal gronden met een vastgesteld percentage de huur verlagen en moet zich daarbij houden aan richtlijnen. Bij een eventueel beroep hoeft de rechter zich niet aan deze richtlijnen houden en kan hij dus met andere omstandigheden rekening houden. Als je bij de Huurcommissie een verzoek tot huurverlaging hebt ingediend kan je huur afhankelijk van de klachten verlaagd worden tot 20% van de maximale huur (geen kookgelegenheid, geen daglicht of geen wc), 30% (doordat vocht of schimmel de bruikbaarheid van vertrekken ernstig aantasten, lekkage en erg veel onderhoudsgebreken) of 40% (geen ventilatie, geluidsoverlast, slechte staat van muren, plafonds of kozijnen).

Huurtoeslag
Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
1) Je moet minimaal 18 jaar oud zijn of minderjarig en getrouwd.
2) Jij en je medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben een verblijfsvergunning waarbij een beroep kan worden gedaan op sociale voorzieningen. Een medebewoner is iemand die bij je in huis woont en geen onderhuurder is. Als je met een onderhuurder geen schriftelijk huurcontract hebt afgesloten wordt diegene beschouwd als medebewoner. Onderhuur is overigens niet mogelijk als het gaat om je partner, je (pleeg)kind of een ouder van jou of je partner.
3) Iedereen die in je woning woont, staat bij de gemeente ingeschreven op het adres waarvoor je subsidie aanvraagt. Om huurtoeslag te kunnen aanvragen dienen jij en je eventuele medebewoners en onderhuurders te zijn ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie.
4) Je huurt een zelfstandige woonruimte (eigen voordeur, badkamer, toilet en keuken). In principe kom je als je een kamer hebt niet in aanmerking voor huurtoeslag, tenzij je in een wooneenheid woont die is aangewezen om toeslag te krijgen (bij een aantal woningen is dit het geval). Dit kun je navragen bij de gemeente. In sommige gevallen is huurtoeslag ook te ontvangen als je in een onzelfstandige woning voor begeleid wonen woont. Hiervoor kun je navraag doen bij je verhuurder.
5) Je huurprijs mag niet te hoog of te laag zijn. De kale huurprijs moet tussen ongeveer 200 en de 631,73 euro liggen. Wanneer jij en je eventuele partner jonger zijn dan 23 jaar mag de huurprijs maximaal ongeveer 350 euro zijn.
6) Je woning moet passend zijn voor je situatie. Het ministerie van VROM zal bij de gemeente informeren of de woning passend bij je inkomen en gezinssituatie is. Als de gemeente de woning niet passend vindt heb je geen recht op huurtoeslag. Informeer dus altijd voordat je de woning accepteert of de gemeente vindt dat dewoning passend is voor jou.
7) Je inkomen is niet te hoog. Je kunt alleen huurtoeslag krijgen als je inkomen over vorig jaar lager was dan een bepaalde grens. Die bedraagt 20.600 euro als je alleen woont en 27.950 euro als je medebewoners hebt. Als je bruto-inkomen boven deze grens ligt heb je over het algemeen geen recht op huurtoeslag. Als je medebewoners hebt moet je hun inkomen bij je eigen inkomen optellen. Als je huurtoeslag wilt aanvragen kun je bij de gemeente een aanvraagformulier halen. Je moet die aanvraag echter wel indienen binnen 3 maanden nadat je de woning bent gaan huren. Als je al huurtoeslag ontvangt moet je dat bovendien jaarlijks voor 1 oktober verlengen.

Hulp of rechtsbijstand nodig?
Er zijn verschillende organisaties de je kunnen helpen bij een conflict met een verhuurder.

Studentensteunpunt van de Landelijke Studentenvakbond 030 – 231 3029
www.lsvb.nl
Landelijk Studenten Rechtsbureau
Tel: (030) 2231644
Site: www.lsr.nl

http://www.woonbond.nl/
www.huurcommissie.nl

Disclaimer
Alhoewel StudNed.nl ervoor waakt dat de informatie op deze pagina zo accuraat en juist mogelijk is kunnen we hiervoor geen garantie bieden. StudNed.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele misvattingen die ontstaan tussen huurder en verhuurder naar aanleiding van informatie op deze pagina. Wel horen we graag van onvolkomenheden in de informatie op deze pagina zodat we studenten zo goed mogelijk kunnen informeren.

Volg StudNed.nl via: