Onderwijs

Page 4 of 14« First...«23456»10...Last »


PvdA draait rond besteding studiefinanciering

Gepubliceerd op 25 mei 2010, 16:05

De PvdA is gedraaid op het punt van de besteding van het geld dat nu naar de basisbeurs gaat. Het geld dat de partij wil besparen door de basisbeurs af te schaffen wordt toch ingezet voor hoger onderwijs.

Onderwijskoepels en studentenbonden kiezen voor Veerman

Gepubliceerd op 25 mei 2010, 13:05

Studentenbonden en onderwijskoepels pleiten voor uitvoeren van aanbevelingen Veerman. Dit opent de deur voor toelaten selectie aan de poort bij alle instellingen.

Studenten bouwen Glazen Huis Nijmegen

Gepubliceerd op 25 mei 2010, 12:05

Nijmegen krijgt toch een Glazen Huis. Het huis is echter niet van 3fm en zal ook niet worden bevolkt door Giel Beelen en diens collega’s. Met het ‘Glazen Huis’ vraagt AKKUraatd op ludieke wijze aandacht voor beter onderwijs en meer inspraak voor studenten.

Studenten demonstreren voor betaalbaar en goed onderwijs

Gepubliceerd op 21 mei 2010, 15:05

Een kleine 1000 demonstranten vragen vandaag aandacht voor goed en betaalbaar onderwijs. Er is eensgezindheid over de noodzaak voor investeringen in onderwijskwaliteit bij de demonstranten. Over de basisbeurs blijken de meningen verdeeld.

Jonge Democraten bezetten kantoor LSVb

Gepubliceerd op 21 mei 2010, 12:05

Terwijl de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vandaag demonstreert tegen bezuinigingen in het onderwijs en voor het behoud van de basisbeurs hebben leden van de Jonge Democraten vanochtend het kantoor van de studentenbond in Utrecht bezet.

Verschillende sociale leenstelsels PvdA, D66, GroenLinks en VVD

Gepubliceerd op 20 mei 2010, 17:05

Morgen protesteren de studentenvakbonden tegen bezuinigingen in het onderwijs en het afschaffen van de studiefinanciering. Dit laatste naar aanleiding van plannen van de PvdA, VVD, D66 en GroenLinks om de basisbeurs om te zetten in een lening. Nu wordt de basisbeurs nog een gift als je op tijd afstudeert. Met deze verandering van beurs naar [...]

VSNU: Politieke partijen investeren te weinig in hoger onderwijs

Gepubliceerd op 20 mei 2010, 16:05

Vandaag bracht het CPB haar analyse van de verkiezingsprogramma’s naar buiten. Volgens de VSNU blijkt uit de analyse voornamelijk een gebrek aan investeringen in hoger onderwijs en onderzoek. “Het is echt een illusie om te denken dat we op deze manier de top 5 gaan bereiken”, aldus VSNU-voorzitter Noorda.

SP: Meerderheid kiezers wil basisbeurs behouden

Gepubliceerd op 19 mei 2010, 15:05

Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat de meerderheid van de kiezers de basisbeurs willen behouden.

Partijen “kiezen niet, maar schuiven”

Gepubliceerd op 18 mei 2010, 16:05

De LSVb maakt zich nogmaals boos over bezuinigingen, terwijl de voorbereidingen voor 21 mei doorgaan.

Twee zetels die ergens voor stáán

Gepubliceerd op 18 mei 2010, 12:05

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) vindt een hoop over abortus, euthanasie en het vrouwenkiesrecht. Maar wat vindt de partij van studenten?

LSVb: ‘Cohen steekt toekomstige generaties in schulden’

Gepubliceerd op 12 mei 2010, 12:05

Studentenbond schrijft boze brief aan Cohen: “U bent helder over wie er krom moeten liggen als gevolg van de crisis: de studenten. Dit is keihard saneren op de toekomst van Nederland.”

Rechtenstudie wordt een beroepsopleiding

Gepubliceerd op 11 mei 2010, 13:05

Universiteit Utrecht denkt aan een master honourspramma rechten, en laat de rest aan het Hbo over. De Orde van Advocaten wil ook een beroepsopleiding.

ROOD: studenten worden beroofd van stufi

Gepubliceerd op 10 mei 2010, 12:05

Vandaag heef ROOD, jong in de SP, verkleed als lijsttrekkers van concurrerende partijen in een boevenkostuum, verschillende collegezalen overvallen. Hiermee willen de rode jongeren duidelijk maken dat andere partijen de basisbeurs willen afschaffen.

Studentenkieswijzer gelanceerd

Gepubliceerd op 10 mei 2010, 11:05

Aan de hand van vragen als ‘de basisbeurs moet worden omgezet in een lening’ en ‘De hoogte van het collegegeld mag van meerdere factoren afhangen; welke studie je doet, studieduur en studieprestaties’, kunnen studenten kijken welke politieke partij het beste past bij hun ideeën over de toekomst van het onderwijs.

VSNU: Investeer in onderzoek en onderwijs

Gepubliceerd op 10 mei 2010, 09:05

Als de Nederlandse politiek de ambitie om bij de top vijf kennislanden te horen waar wil maken moet er meer geïnvesteerd worden, aldus de VSNU. Nederland scoort nu bovengemiddeld terwijl de investeringen internationaal gezien lager zijn dan het internationale gemiddelde.

Universiteit Utrecht definitief over op Gmail

Gepubliceerd op 07 mei 2010, 10:05

UU-studenten gaan vóór de zomer over op Gmail en Google Docs. Medewerkers zijn bezorgd over privacy en vertrouwelijke onderzoeksgegevens.

Wat willen de liberalen? D66 en VVD over stufi

Gepubliceerd op 07 mei 2010, 09:05

D66 en VVD willen beide een leenstelsel in plaats van een basisbeurs. Wat de VVD betreft is dat geen verrassing, maar D66 kwam via een omzwerving terug op dit standpunt.

Afstuderen met een onvoldoende

Gepubliceerd op 06 mei 2010, 17:05

De rechtenfaculteit aan de Erasmus universiteit Rotterdam denkt erover om studenten een onvoldoende voor een vak te laten compenseren met een voldoende op een ander vak. Met een vijf op één vak en een zeven op een ander vak heb je dan de punten voor beide vakken gehaald.

Verkiezingen aan Amsterdamse universiteiten

Gepubliceerd op 06 mei 2010, 16:05

De verkiezingen voor de studentenraden van de UvA zijn deze week aan de gang. Aan die universiteit kan tot en met vrijdag gestemd worden. De verkiezingen aan de VU starten maandag en stoppen al op woensdag.

Rector hekelt bachelorscripties

Gepubliceerd op 06 mei 2010, 15:05

Frans Zwarts, rector magnificus aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreekt zich uit tegen bachelorscripties. Ze zouden voornamelijk een bron van studievertraging zijn en één keer een scriptie schrijven is genoeg voor één studie.

Page 4 of 14« First...«23456»10...Last »

Volg StudNed.nl via: