RUG-bestuur “zoekt niet naar draagvlak”

Gepubliceerd op 30 oktober 2009, 12:10
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

De discussie in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen over de invoering van een bindend studieadvies (bsa) eindigde abrupt. Twee van de drie studentenpartijen stormden afgelopen donderdag na de bespreking kwaad de vergaderzaal van de universiteitsraad uit.

“We praten in het luchtledige, één derde van de raad laat men zo compleet links liggen.” Aldus Jolien Geerdink van de Studentenorganisatie Groningen (SOG). “Er wordt niet meer gezocht naar draagvlak,” concludeert ook Thomas Wagenaar van de Groninger studentenbond (GSb). Wagenaar: “Het had weinig zin om hier nog bij te blijven. Het besluit was eigenlijk al genomen in een onderonsje.” De Groninger medezeggenschap stond juist bekend om het zogenaamde harmoniemodel, waarin de gehele raad en het bestuur door discussie en overleg probeerden tot een compromis te komen. SOG en GSb vinden dat het College van Bestuur de discussie uit de weg gaat en de raad presenteert met een voldongen feit, en dat het harmoniemodel overboord is gegooid.

Het bestuur van de universiteit wilde een bindend studieadvies van 40 punten in het eerste jaar en de hele propedeuse in twee jaar. Studenten die dit niet halen mogen hun opleiding niet vervolgen. SOG en GSb, tegenstander van het voorstel, vinden dat er geen open discussie is gevoerd. Lijst Calimero, de derde studentenpartij, stemde in met het voorstel. Aangezien de personeelsfractie ook voor het bsa is, werd het voorstel aangenomen.

Collegevoorzitter Sibrand Poppema liet aan de Groninger universiteitskrant weten niet onder de indruk te zijn van de stellingname van SOG en GSb. Volgens hem is er voldoende draagvlak binnen de raad. “We kunnen verder.” Dinsdag zal een commissie worden ingesteld die zal kijken hoe het bsa zo snel mogelijk kan worden ingevoerd.

Tags: #Bindend studieadvies (bsa), #Calimero, #Groningen, #GSb, #medezeggenschap, #SOG


2 Trackbacks & Pingbacks

  1. 3 november 2009 17:59

    StudNed.nl | Studenten ontevreden over RUG-voorzitter Poppema :

  2. 4 januari 2010 22:36

    StudNed.nl | Calimero: ‘Chantage past niet binnen medezeggenschap’ :

1 Reactie(s)

  1. Leendert

    Graag wil ik het volgende rectificeren: de commissie zal niet worden ingesteld om te kijken hoe een bsa zo snel mogelijk kan worden ingevoerd. Hoewel te precieze taak nog moet worden vastgesteld zal de commissie vooral gaan kijken naar wat de voorwaarden voor en de neveneffecten van een bsa aan de RUG zijn. Zolang een opleiding vervolgens niet aan deze voorwaarden voldoet zal een BSA niet worden ingevoerd.


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: