Stimulans voor allochtoon talent

Gepubliceerd op 27 oktober 2009, 15:10
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

De Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit krijgen subsidie van het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKles) om 40 allochtone student-assistenten aan te stellen. De Universiteit Utrecht leidt het project dat als doel heeft allochtone studenten te interesseren voor een loopbaan in de wetenschap. Veel allochtoon talent blijft namelijk onbenut. De SoFoKles-subsidie bedraagt bijna 200.000 euro.

In de wetenschap zijn allochtonen ondervertegenwoordigd: hoewel het aantal studenten van allochtone afkomst in het hoger onderwijs de afgelopen twaalf jaar is verdubbeld, is deze groeiende vertegenwoordiging niet terug te zien in het wetenschappelijk personeel. Een van de redenen is dat allochtone studenten vaak als eerste in hun familie gaan studeren, en dus vaak onbekend zijn met de universitaire omgeving. Daarnaast zijn ze zich minder bewust van kritische keuzemomenten en succesfactoren.

Met het gehonoreerde project ‘Programma Studentassistenten Onderzoek’ willen de deelnemende universiteiten al in de bachelorfase talent onder allochtonen herkennen en stimuleren. Dit zou moeten leiden tot een academische gemeenschap die een betere afspiegeling is van de samenleving.

Elke universiteit kan met de subsidie tien talentvolle allochtone bachelorstudenten aanstellen als student-assistent. Deze zullen vijf maanden onderzoekservaring opdoen in hun eigen discipline en een aantal cursussen volgen. Eerder liepen er bij de Universiteit Utrecht al twee succesvolle pilots met allochtone studenten via de regeling Kleurrijke Studentassistentschappen.

Tags: #Amsterdam, #bijbaan, #diversiteit, #Leiden, #Rotterdam, #Utrecht, #Wetenschap


1 Trackbacks & Pingbacks

  1. 30 oktober 2009 10:19

    StudNed.nl | Positieve discriminatie op universiteiten :

0 Reactie(s)

Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: