Klimaatverandering zorgt voor gezamenlijke identiteit

Gepubliceerd op 26 oktober 2009, 11:10
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

In het kader van klimaatveranderingen wordt er vaak gewezen op potentiële conflicten, in verband met schaarste van water en voedsl. Archeologisch onderzoek wijst echter uit dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Hoewel toenemende droogte vaak tot competitie en conflicten leidt, lijkt hiervan geen sprake te zijn geweest in Noord-Mesopotamië. De klimaatverandering die in het derde millennium voor Christus plaatsvond, zorgde juist voor verbroedering en de ontwikkeling van een gezamenlijke identiteit. Onderzoeker Arne Wossink promoveert hierop op 28 oktober aan de Universiteit Leiden.

Arne Wossink onderzocht hoe de boeren en de nomaden in Noord-Mesopotamië – het huidige grensgebied van Turkije, Syrië en Irak – reageerden op klimaatverandering tussen 3000 en 1600 jaar voor Christus. Hij verwachtte veel bewijs van competitie aan te treffen: als voedsel en water schaarser worden, zou dit natuurlijk kunnen leiden tot conflicten. Hij ontdekte echter dat de boeren juist veel hechter werden met de semi-nomadische veehouders.

Wossink laat zien dat de opkomst van de Amorieten, die tot nu toe als (semi-)nomaden gezien werden, moet worden gezien als de verspreiding van een identiteit die boeren en veehouders met elkaar verbond. Door de adoptie van de Amoritische identiteit kregen de boeren toegang tot een groot handelsnetwerk, dat nodig was om de droge periode door te kunnen komen.

Het onderzoek van Wossink maakt deel uit van het multidisciplinaire project Settling the steppe. The archaeology of changing societies in Syro-Palestinian drylands during the Bronze and Iron Ages. Dit project wil inzicht verschaffen in de variëteit en stabiliteit van menselijke bewoning in marginale gebieden in het Nabije Oosten. Het wordt gefinancierd vanuit de Vrije competitie van NWO.

Tags: #milieu, #NWO


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: