Investeer in hbo-bèta’s

Gepubliceerd op 21 oktober 2009, 14:10
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Er dreigt een tekort van tienduizenden afgestuurde hbo-bèta’s. Dit werd begin deze maand bekend gemaakt. Vanwege het dreigend tekort aan stelden de HBO-raad en het Platform Bèta Techniek een commissie in om na te denken over manieren waarop het aantal hbo-studenten in de richting techniek zal groeien. Arbeidsmarkt-expert Hans de Boer was voorzitter van de commissie. Hijoverhandigde het advies gister aan voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra en Voorzitter van het Bèta-platform, Jeroen van der Veer. Volgens de commissie moeten er kenniscentra komen en moeten opleidingen duidelijkere keuzes durven maken.

De expertisecentra worden uithangborden voor de sector bètatechniek die ‘de grote dynamiek en de innovatiekracht van deze sector manifesteren’. De centra helpen de aantrekkingskracht van de sector op een nieuwe generatie bètatechnici te vergroten. Bovendien zijn de centra aanjagers van de kenniseconomie en innovatie. De commissie stelt in haar rapport dan ook dat de benodigde investeringen voor de kenniscentra in tijden van economische crisis nodig zijn.

Verder moeten opleidingen hun aanbod afstemmen op maatschappelijk en economisch relevante thema’s, moeten ze inhoudelijk sterk zijn en niet alleen bogen op ’sexy’  naamgeving. Door duidelijke keuzes te maken wordt het aanbod helderder voor zowel studenten als de arbeidsmarkt en kunnen opleidingen zich sterker profileren.

Tags: #bèta, #HBO-raad


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: