Onderzoek naar belemmeringen gehandicapte studenten

Gepubliceerd op 13 oktober 2009, 15:10
Auteur: StudNed.nl Redactie (Egbert)

Minister Plasterk heeft een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met een handicap. De commissie wordt voorgezeten door oud-staatssecretaris en SER-kroonlid Margo Vliegenthart en draagt de naam commissie-Maatstaf.

Op grond van de Wet Gelijke Behandeling moeten onderwijsinstellingen zich extra inspannen voor studenten met een functiebeperking. Dit betekent dat ze moeten zorgen voor noodzakelijke aanpassingen zonder dat dit een onevenredige belasting vormt voor de instelling. De commissie gaat adviseren over de aanpassingen die elke hoger onderwijsinstelling redelijkerwijs moet hebben gemaakt om toegankelijk te zijn voor studenten met een beperking.

De commissie baseert zich mede op bestaand onderzoeksmateriaal, onder andere op een rapport van de inspectie dat dit najaar verschijnt.  Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden van instellingen die de afgelopen jaren subsidie hebben gekregen om studeren met een handicap te stimuleren. Naast voorzitter Vliegenthart maken ook Taede Sminia, Frans Leijnse en Pauline Meurs deel uit van de commissie.  In maart 2010 zal de commissie  haar advies uitbrengen.

Tags: #Plasterk


1 Trackbacks & Pingbacks

  1. 16 maart 2010 10:23

    StudNed.nl | Instellingen toetsen op toegankelijkheid :

0 Reactie(s)

Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: