Plasterk’s Commissie toekomstbestendig hoger-onderwijsstelsel compleet

Gepubliceerd op 12 oktober 2009, 11:10
Auteur: StudNed.nl Redactie (Gerrit)

De commissie die minister Plasterk moet adviseren over een toekomstbestendig van het Hoger Onderwijs is compleet. De commissie bestaat uit:

  • Voorzitter: Cees Veerman (oud-voorzitter Universiteit Wageningen)
  • Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER)
  • Koen Geven (oud-bestuurslid LSVb en European Students Union)
  • Ron Bormans (voorzitter CvB Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
  • Ellen Hazelkorn (Director of Research and Enterprise en Dean of the Graduate Research School van het Dublin Institute of Technology)
  • Robert Berdahl (voorzitter van de Association of American Universities en voormalig collegevoorzitter van Berkeley)

Het Ministerie van Onderwijs meldt dat “de commissie is gevraagd om, op basis van een vergelijking van het Nederlandse hoger-onderwijsstelsel met toonaangevende hoger-onderwijsstelsels elders in de wereld, een oordeel te geven over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse stelsel op de langere termijn.

Daarbij wordt het Nederlandse stelsel, en de flexibiliteit en differentiatie van leerwegen die daarbinnen worden gerealiseerd, bezien in het licht van relevante nationale in internationale ontwikkelingen. Het gaat daarbij vooral om de verwachte toename van het aantal studenten, de groeiende diversiteit van de studentenpopulatie en de internationale herkenbaarheid van het stelsel. De commissie zal uitspraken doen over de lessen die Nederland kan trekken uit het buitenland.“

Samenstelling
De diversiteit in de commissie is hoog. Er zit een vrouw in, een HBO-bestuurder, een oud-studentvertegenwoordiger, een Amerikaan en twee personen met zware politieke ervaring. De werkgevers zijn niet direct vertegenwoordigd in de commissie, maar zitten wel in de SER.

Het advies van de commissie wordt niet voor februari 2010 verwacht.

Tags: #HBO-raad, #Plasterk, #Politiek, #VSNU


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: