Personeelsbeleid publieke sector gedoogt ondermaats presteren.

Gepubliceerd op 30 september 2009, 11:09
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Het personeelsbeleid binnen de overheid, het onderwijs en de zorg, werkt matige prestaties in de hand. Dit stelt prof.dr. Robert Dur in zijn oratie Motiveren, belonen en presteren in de publieke sector, waarmee hij donderdag 8 oktober 2009 het ambt aanvaardt als bijzonder hoogleraar van Economie van prikkels en prestaties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gebrek aan management, het gedogen van ondermaats presteren en het slecht belonen van goede prestaties zorgen ervoor dat de focus in het personeelsbeleid te weinig op kwaliteit ligt. Het personeelsbeleid zou te veel gericht zijn op gelijkheid, waardoor getalenteerde en energieke werknemers liever in het bedrijfsleven werken dan in de publieke sector.

Dur pleit daarom voor beleidswijzigingen als het invoeren van jaarlijkse beoordelingsgesprekken, meer differentiatie in het toekennen van periodieken, het beter letten op managementvaardigheden bij het bevorderen van mensen tot leidinggevende, en meer gebruik maken symbolische beloningen (bijvoorbeeld door aansprekende functienamen).

Tags: #arbeidsmarkt


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: