Meeneembaarheid studiefinanciering populairder

Gepubliceerd op 27 juli 2009, 11:07
Auteur: StudNed.nl Redactie (Gerrit)

Nederlandse studenten kunnen sinds 1 september 2007 hun studiefinanciering meenemen naar het buitenland voor een volledige opleiding of een tijdelijke studie of stage. De meeneembaarheid wordt steeds populairder. Wel geldt een aantal basisvoorwaarden.

De student moet de Nederlandse nationaliteit hebben of drie van de zes jaar voorafgaand aan het vertrek in Nederland hebben gewoond. Daarnaast moet de student jonger zijn dan 30 jaar. De IB-Groep besluit of de student aan deze voorwaarden voldoet.

Als dat zo is, dan stuurt de IB-Groep de aanvraag door naar de afdeling Onderwijsvergelijking van de Nuffic. Die toetst vervolgens of de buitenlandse opleiding aan de voorwaarden voor meeneembaarheid voldoet.

Als de student een volledige opleiding in het buitenland wil gaan volgen, dan moet deze buitenlandse opleiding erkend zijn door de eigen buitenlandse overheid, en naar inhoud en niveau vergelijkbaar zijn met een erkende Nederlandse voltijdse opleiding binnen het hoger onderwijs, waarvoor in Nederland ook studiefinanciering kan worden verkregen.

Afwijzingen

Sinds de invoering van de meeneembaarheidsregeling ontving de afdeling Onderwijsvergelijking 5.094 aanvragen via de IB-Groep. Hoewel de meeste aanvragen werden gehonoreerd, is ook een aantal afgewezen.

Vaak ging het om buitenlandse opleidingen die vergelijkbaar zijn met hbo-masteropleidingen, waarvoor je ook in Nederland geen studiefinanciering krijgt.

In andere gevallen betrof het niet-erkende instellingen of opleidingen, parttimeopleidingen of opleidingen die van onvoldoende kwaliteit waren.

Populair

De populariteit van de meeneembare studiefinanciering groeit. In het studiejaar 2007-2008 kregen we via de IB-Groep 1.952 aanvragen binnen. In het studiejaar 2008-2009 waren het er 2.732. De meest populaire bestemmingen voor Nederlandse studenten zijn: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en België.

Bron: nuffic.nl


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: