Bezuiniging onderwijs creëert ‘verloren generatie’.

Gepubliceerd op 16 september 2009, 12:09
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Nadat studentenbonden hun ongenoegen hebben laten weten over de Rijksbegroting, laten ook  andere organisaties uit het onderwijsveld van zich horen. Hoger onderwijskoepels VSNU en HBO-raad en lerarenvakbond AOb zien het lot van het hoger onderwijs somber in.

Verloren generatie
De VSNU waarschuwt in haar reactie op de miljoenennota voor het creëren van een ‘verloren generatie’. Volgens  VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda, moet er juist geïnvesteerd worden in onderwijs en onderzoek om een duurzame oplossing voor de crisis mogelijk te maken.

Noorda: “Daarom moeten we juist nu inzetten op de kwaliteit en het succes van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. En daarvoor de nodige publieke middelen inzetten want onderwijs en onderzoek zijn essentieel voor de oplossing van de huidige crisis, onze internationale concurrentiepositie en de toekomst van Nederland. We hebben de talenten van elke generatie hard nodig.”

Internationale concurrentiepositie
De HBO-raad ziet het ideaal van de kenniseconomie steeds verder uit het beeld verdwijnen. Als we Nederland vergelijken met de mondiale top, dan zien we dat de investeringen in het hoger onderwijs in ons land veel lager zijn. Om op dat niveau te komen zou Nederland in de komende jaren structureel drie miljard euro moeten investeren.

Voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra: ‘De hogescholen realiseren zich dat in deze tijd moeilijk gevraagd kan worden om een investering van zo’n omvang. Het kabinet mag echter niet dagdromen over een mondiale toppositie, als de werkelijke investeringen zover achterblijven bij de door het kabinet zelf geformuleerde ambitie.’

Ook de vakbond voor leerkrachten, de Algemene Onderwijsbond (AOb), is niet tevreden. Alhoewel de extra investeringen in lerarensalarissen zijn doorgegaan, hekelt AOb-voorzitter Walter Dresscher de onzekerheid die het kabinet zaait, doordat ze onderwijs behandelen als consumptieve uitgave.

Dresscher: “Voor onderwijs is dat onverstandig. We weten immers allemaal dat iedere euro die we nu investeren in onderwijs méér oplevert dan het aflossen van die ene euro van de staatsschuld.” Daarnaast waarschuwt de AOb-voorzitter ook voor de verslechtering van de internationale positie. “Dit kabinet misbruikt de economische situatie om rücksichtslos te bezuinigen en laat na te investeren in ons overbelaste onderwijs. In het buitenland snappen ze dat dit juist het moment is om te investeren en dus worden we door verschillende landen voorbijgelopen.”

Tags: #bezuinigingen, #internationalisering, #Plasterk


2 Reactie(s)

 1. Sinan

  Ik ben het met de stellingen en argumenten in dit artikel eens. De samenleving en arbeidsmarkt draait steeds meer om dienstverlening. Dienstverlening dienstverlening en nog eens dienstverlening. De internationale concurrentiepositie is hiervan afhankelijk. Dit betekent investeren. Dat is als we geven om de toekomst van Nederland. Anders krijgen we een stroom van mensen uit het buitenland. Werkgevers zullen niet schromen om zich te wenden naar buitenlands personeel.


 2. Roy

  Je kunt pas investeren als er geld is.
  Er is gewoon geen geld om te investeren.
  Je kunt geen geld uitgeven dat je niet hebt.

  Bezuinigen op het onderwijs is dan weer een andere discusie. Daar ben ik het natuurlijk ook niet mee eens .


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: