LSVb: “Dit vraagt om actie”

Gepubliceerd op 14 september 2009, 08:09
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

De Landelijk Studenten Vakbond (LSVb) heeft geschrokken gereageerd op het nieuws dat er bezuinigd gaat worden in het hoger onderwijs. Zo wordt de studiefinanciering voor twee jaar bevroren. De LSVb ziet dit als een maatregel die studenten hard zal raken en kondigt actie aan.

Volgens de LSVb hebben tal van maatregelen in de afgelopen jaren zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van het hoger onderwijs zichtbaar onder druk gezet. De vakbond doelt hiermee op een aantal eerdere kabinetsbesluiten als verhoging van het collegegeld met ruim 200 euro in de komende jaren en het afschaffen van het wettelijk collegegeld voor de tweede studie. Oosterwijk: “Tellen we deze maatregelen op bij de klachten van studenten over massaal en niet-uitdagend onderwijs, dan mogen we gewoon niet meer stilzitten. Dit vraagt om actie”.

De vierde dinsdag van september, een week na prinsjesdag, wordt door de studentenvakbond aangegrepen de Haagse politiek ‘de les te lezen’ over het belang van hoger onderwijs voor de hele samenleving. Verschillende sprekers zullen hier in de vorm van een college aantonen waarom het zo belangrijk is voor de hele maatschappij om te investeren in hoger onderwijs. Voor deze actie wordt een zo breed mogelijke kenniscoalitie gecreëerd met onder ander de VSNU, HBO-raad en het ISO. Het doel hiervan is dat het kabinet stopt met de uitholling van het hoger onderwijs en meer zal investeren. Enkel dan kan het hoger onderwijs in de toekomst garant staan voor hoogwaardig,  toegankelijk en uitdagend onderwijs. En enkel dan kan Nederland ook daadwerkelijk de zo gewilde hoogwaardige kenniseconomie worden.


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: