LKvV: regeerakkoord blokkeert actieve student

Gepubliceerd op 13 oktober 2010, 13:10
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

De landelijke koepel van studentenverenigingen (LKvV) ziet in het regeerakkoord grote blokkades voor studenten om zich na hun studie te ontplooien. Jeroen Thys, voorzitter van de LKvV, rept van “zorgwekkende geluiden vanuit onze achterban dat steeds minder studenten een fulltime bestuursjaar kunnen vervullen. Deze nijpende situatie voor het voortbestaan van verenigingen wordt alleen maar erger met dit akkoord.”

De studievertraging, die studenten oplopen door zich fulltime op vrijwillige basis in te zetten voor de gehele studentengemeenschap heeft tot gevolg dat deze studenten zwaar getroffen worden in hun ‘beurs’. De kosten van studeren, na de opgelopen studievertraging vanwege het vrijwilligerswerk, gaan fors omhoog. De OV-jaarkaart verdwijnt en het collegegeld wordt verhoogd naar bijna vijfduizend euro. Ook met de invoering van het leenstelsel in de masterfase loopt de studieschuld omhoog.

De onderwijsinstellingen en bedrijven hebben beide belang bij studenten, die zich tijdens hun studie- en studententijd ontplooien door bestuurlijke activiteiten, stelt de LKvV. “De student ontwikkelt zich extracurriculair, brengt nieuwe inzichten mee in de eigen studie en in het bestaande curriculum en heeft een grotere kans op een baan na de studietijd”, aldus Jeroen Thys.

Tags: #Bestuur, #studentenorganisatie, #studentenvereniging, #studieduur


2 Trackbacks & Pingbacks

  1. 13 oktober 2010 14:13

    Tweets die vermelden StudNed.nl | LKvV: regeerakkoord blokkeert actieve student -- Topsy.com :

  2. 15 augustus 2014 18:18

    LKvV: regeerakkoord blokkeert actieve student - Nultweevier.nlNultweevier.nl :

1 Reactie(s)

  1. Wimar

    Het lijkt me “tijdens hun studie” en niet “na”.


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: