Echtpaar wil “natte vingerwerk” uit de klimaatwetenschap halen

Gepubliceerd op 11 oktober 2010, 15:10
Auteur: StudNed.nl Redactie (Lars)

Het echtpaar Sander van der Laan en Ingrid van der Laan-Luijkx promoveert tegelijk, op het hetzelfde onderwerp: het meten van CO2-uitstoot. De wetenschappelijke echtelieden vinden dat er te veel kans is op fraude bij de “emissierechtenhandel,” waarbij landen elkaar het recht om te vervuilen verkopen. Zo kocht Nederland recentelijk drie miljoen ton CO2-rechten van Letland (kosten: €40 miljoen). Letland moet dan evenveel uitstoot zien te besparen, en daar gaat het mis.

Van der Laan ontwikkelde daarom een meetmethode voor de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer die goedkoop en nauwkeurig is. Op dit moment zijn de meeste rapportages van “onafhankelijke” instanties, die vereist worden door het Kyoto-protocol, vooral herberekeningen van wat overheden aan cijfers aanleveren, zegt de wetenschapper. “Zeker in ontwikkelingslanden is de kans op fraude groot.” Hij stelt voor kleine meetstations aan GSM-masten te bevestigen.

Van der Laans eega verrichtte juist metingen op zee. Doel was de opname van broeikasgassen door de oceanen in kaart te brengen en zo het “natte vingerwerk” uit de huidige klimaatmodellen te halen.

De Van der Laans hebben elk een proefschrift geschreven, maar veel onderzoek samen verricht. Ze leerden elkaar tijdens de studie kennen. Beiden promoveren op 22 oktober aan de RUG en werken in een duobaan als onderzoekers aan de Universiteit van Bern, Zwitserland.

Tags: #klimaatverandering, #milieu


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: