Studiekeuzegesprekken werken

Gepubliceerd op 30 september 2010, 11:09
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Aanstaande studenten die een studiekeuzegesprek hebben gevoerd, achten zich beter geïnformeerd en meer bewust van hun (on)geschiktheid voor de studie en van mogelijke verbeterpunten in hun studiehouding of -aanpak. Dit blijkt uit een onderzoek dat in het kader van het SURF-programma ‘Studiekeuzegesprekken: wat werkt?’ is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

In het onderzoek zijn de resultaten betrokken van elf pilotprojecten bij universiteiten en hogescholen. Binnen die projecten zijn in 2009-2010 ruim 4.000 studiekeuzegesprekken gevoerd met aspirant-studenten. Elke deelnemende instelling had daarbij een eigen aanpak.

Binding en motivatie neemt toe
Een studiekeuzegesprek geeft studenten meer zelfinzicht en betere informatie over het succesvol doorlopen van de opleiding waarmee zij willen starten. Zo wordt studie-uitval voorkomen. Maar de gesprekken hebben ook andere effecten: zij bevorderen het gevoel van binding met de opleidingen, concluderen de onderzoekers van het Kohnstamm Instituut. Ook krijgen de opleidingen zelf door de gesprekken betere kennis van hun aanstaande studenten.

Een opvallende voorlopige conclusie is dat studiekeuzegesprekken met een dynamische insteek, gericht op ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat, meer tevredenheid lijken te oogsten dan studiekeuzegesprekken als momentopname van de “match” tussen kandidaat en opleiding. De opleidingen die de studiekeuzegesprekken met een dynamische insteek voeren, lijken vooralsnog betere prestaties te kunnen rapporteren bij het terugdringen van studie-uitval. Deze hypothese zal volgend jaar getoetst worden aan de hand van de ervaringen van de tweede tranche pilotprojecten.

Tags: #studiekeuze


1 Trackbacks & Pingbacks

  1. 30 september 2010 12:52

    Tweets die vermelden StudNed.nl | Studiekeuzegesprekken werken -- Topsy.com :

0 Reactie(s)

Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: