Selectie en collegegeldverhoging in de master

Gepubliceerd op 10 september 2009, 12:09
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Masteropleidingen kunnen gebruik maken van selectie en collegegeldverhoging voor studenten binnen het het Sirius programma, als minister Plasterk zijn zin krijgt. De ministerraad stemde in met het voorstel van minister Plasterk dat dit mogelijk moet maken.

Selectie

Selectie aan de poort is een middel om kwaliteit te garanderen. Het Sirius programma is een honours programma bedoeld voor excellente studenten. Tot nog toe was het zo dat opleidingen toegang tot de master alleen konden weigeren op basis van onvoldoende vooropleiding. Door deze regeling kunnen studenten voor het Sirius programma geselecteerd worden op cijfers (een 8 of hoger) waarbij overblijvende plaatsen door de opleiding aan studenten kunnen worden toebedeeld.

Hogere collegegelden

Ook hogere collegegelden worden vaak gezien als manier om de meest ambitieuze studenten te trekken. Zij zijn wel bereid wat meer te betalen. Studenten die extra moeten betalen kunnen meer lenen. Daarnaast kunnen universiteiten, in het kader van internationale concurrentie, excellente studenten vrijstelling verlenen voor het extra bedrag aan collegegeld.

Plasterk hoopt dat de maatregelen bijdragen aan een ’beter matching tussen student en studie’. Aanleiding is het onderzoeksrapport “Ruim Baan Voor Talent”, waaruit blijkt dat opleidingen waar experimenten hebben plaatsgevonden met selectie of collegegeldverhoging betere studieresultaten hadden dan vergelijkbare studies waar deze maatregelen niet waren ingezet.

Tot nu toe is het Sirius programma gericht op de bachelorfase. Het tweede deel van het programma, gericht op de masterfase moet nog starten. De minister verwacht dat er in 2011 begonnen kan worden met hogere collegegelden en selectie aan de poort voor deze masteropleidingen.

Tags: #Bachelor/Master, #collegegeld, #Plasterk, #selectie, #universiteit


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: