Onderwijsinspectie onderzoekt diplomafraude hbo’s

Gepubliceerd op 20 juli 2010, 14:07
Auteur: StudNed.nl Redactie (Lars)

De Onderwijsinspectie gaat onderzoek doen naar de “verkorte afstudeertrajecten” die afgelopen maand tot ophef leidden. Een onderzoek naar verkorte studies liep al, maar de Inspectie verschuift haar aandacht naar de sluiproutes voor ouderejaars, zo meldt de dienst vandaag. Studenten en medewerkers worden verzocht “signalen over misstanden” door te geven.

Het is “goed dat instellingen zich inzetten om studenten hun diploma te laten halen,” meent de Onderwijsinspectie, maar “de samenleving moet er daarbij wel vanuit kunnen gaan dat afgestudeerden daadwerkelijk over de kennis en kunde beschikken waar hun diploma voor staat.” Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland klaagden al over de waarde van diploma’s, die op deze manier achteruit zou gaan.

Het inspectieonderzoek moet duidelijk maken waar trajecten worden aangeboden die niet door de beugel kunnen, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Ook wil de inspectie in beeld krijgen wat het niveau is van afgestudeerden die een verkorte route hebben gevolgd, ten opzichte van degenen die de reguliere weg hebben gevolgd.

Tags: #fraude, #Hanzehogeschool, #Inholland, #Onderwijsinspectie


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: