Groei studentaantallen niet door crisis

Gepubliceerd op 08 juni 2010, 16:06
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Linera Algebra I
Photo by tobias.munich
Dit collegejaar groeide de aanwas van studenten aan het hoger onderwijs met zo’n 10%. Al snel werd deze groei gekoppeld aan de economische crisis. Meer mensen zouden kiezen voor een studie nu er minder kans was op een baan. Onzin, blijkt uit onderzoek van Research voor Beleid in onderzoek van het ministerie van OCW.

Uit het onderzoek blijkt dat zelfontplooiing en ontwikkeling voor de nieuwe studenten een veel belangrijker motief is om te studeren dan de crisis. Het groeiende aantal studenten kan gezien worden als een trend. De studentaantallen stijgen al jaren en zullen dit waarschijnlijk blijven doen.

Internationaal

Overigens staat Nederland niet alleen in de groei van studentenaantallen. Ook in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België komen er meer studenten. Dit is deels te verklaren door de stijging van het aantal buitenlandse studenten dat naar deze landen trekt om te gaan studeren en door een kleine geboortegolf in 1990. In Vlaanderen is de groei onverwachter dan in de andere landen. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is de groei trendmatiger.

Tags: #eerstejaars


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: