Gratis wonen en gratis laptops

Gepubliceerd op 04 juni 2010, 09:06
Auteur: StudNed.nl Redactie (Lars)

The Gargonza Experiment...ooOO('do laptops look like their owners?')
Photo by danbri
Gisteren schreven we al over de new age-partij Mens en Spirit van astrologe Lea Manders, die gratis studieboeken en ziektekostenverzekering voor alle studenten belooft. Wie het nog bonter maakt is de partij Heel Nederland, die eveneens op holistische grondslag de verkiezingen ingaat.

Onder het motto “geen studiebeurs, maar faciliteren” doet Heel NL een aantal ingrijpende voorstellen. Faciliteren blijkt een ruim begrip: al het onderwijs wordt gratis. Niet alleen is er geen collegegeld, ook worden boeken, laptops, verzekeringen en kamers (!) kosteloos verstrekt. Dit geldt niet alleen voor de eerste studie, maar ook voor de tweede, de derde, etc., zolang de studies met goed gevolg worden afgelegd, binnen een bepaalde termijn. Die termijn wordt overigens niet expliciet gemaakt in het verkiezingsprogramma. Wie de termijn overschrijdt, moet alles zelf gaan betalen.

En: eerlijk zullen we alles delen. “Zodra de benodigde materialen niet meer nodig zijn of als men de studie staakt, worden deze doorgegeven aan de volgende student. Men verlaat onmiddellijk de geboden huisvesting, zodra men de studie stopt of in een andere stad gaat studeren.” Heel NL wil deze maatregelen bekostigen door de overheadkosten van scholen en universiteiten te reduceren, te snijden in het aantal managers en door “centrale inkoop en onderhandeling.”

Heel Nederland doet overigens niet mee in de kieskringen Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Middelburg, omdat daar niet voldoende handtekeningen werden opgehaald. Holisten in deze kieskringen moeten misschien toch MenS overwegen.

Tags: #collegegeld, #studentenkamers, #studiefinanciering, #verkiezingen


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: