Plasterk: stelsel hoger onderwijs moet ‘breder’.

Gepubliceerd op 31 augustus 2009, 16:08
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Minister Plasterk wil het huidige stelsel van hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) kritisch tegen het licht houden. Wellicht moet er een flexibelere en breder stelsel komen dat meer rekening houdt met de grote diversiteit van het almaar groeiend aantal studenten.
Dat heeft de minister gezegd bij de opening van het academisch jaar, op de Universiteit Twente. Hij stelt een commissie in die een vergelijking moet maken tussen ons zogeheten binaire stelsel en andere systemen in de wereld. De commissie, bestaande uit internationale en nationale deskundigen, wordt gevraagd uiterlijk in maart 2010 dit vergelijkend onderzoek af te ronden. Plasterk nam in zijn speech wel alvast een voorschot op de bevindingen voor de commissie en opperde een breder stelsel in te voeren.

Stelsel barst uit zijn voegen
Het huidige stelsel, waarbij het hoger onderwijs gegeven wordt door hogescholen en universiteiten, is te nauw voor de diverse wensen van studenten en de maatschapij.
“Ons stelsel van hoger onderwijs begint uit zijn voegen te barsten. De toestroom van studenten is veel groter en diverser geworden, en niet alle studenten kunnen het uiterste uit zichzelf halen. Moet er geen breder stelsel komen?”, aldus minister Plasterk in zijn speech. “De conclusie is dat we een veel te diverse groep studenten persen door de twee types onderwijs die ons binaire stelsel biedt”. Hij wil op basis van het vergelijkend onderzoek van de nog in te stellen commissie kijken of en zo ja, hoe een meer diverser stelsel van hoger onderwijs gerealiseerd moet worden. De minister benadrukt dat dit in goede samenspraak zal gebeuren met het onderwijsveld, inclusief docenten, studenten en het bedrijfsleven.

HBO-raad is positief
De HBO-raad staat positief tegenover het idee van minister Plasterk om onderzoek te laten doen naar het functioneren van het huidige hoger onderwijsstelsel. Voorzitter Doekle Terpstra: ” De grens is al geruime tijd bereikt en het is goed dat de minister hierover het debat aan wil gaan.”

Tags: #HBO-raad, #Plasterk, #VSNU


2 Trackbacks & Pingbacks

  1. 2 september 2009 13:58

    StudNed.nl | Kamer akkoord met onderzoek naar hoger onderwijs :

  2. 11 mei 2010 13:01

    StudNed.nl | Rechtenstudie wordt een beroepsopleiding :

1 Reactie(s)

  1. Dennis

    Ergo, Plasterk wil het verschil tussen hbo en wo opheffen, maar heeft niet de ballen om dat letterlijk te zeggen. In plaats daarvan vist hij bij complimentjes bij Doekle Terpstra, die daar nog intrapt ook. Wel slim, want Doekles hbo-raad is een stuk mondiger dan de VSNU.


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: