Meer fietsenstallingen bij station

Gepubliceerd op 19 april 2010, 12:04
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Maar liefst 40% van de treinreizigers komt met de fiets naar het station. Voor reizigersvereniging ROVER en de Fietsersbond reden om aandacht te vragen voor de beperkte mogelijkheden om je fiets te stallen bij een station. Veel stations kennen een nijpend capaciteitsprobleem, er zijn niet altijd bewaakte stallingen aanwezig en voor metro- bus- en tramhaltes bestaan geen eisen m.b.t. fietsparkeren. Uit recent onderzoek van de Fietsersbond in 43 gemeenten bleek dat bij 80% van de stations onvoldoende tot ruim onvoldoende rekken beschikbaar waren.
 
De consumentenorganisaties willen dat reizigers altijd de keuze hebben tussen bewaakt en onbewaakt parkeren, waarbij de onbewaakte stalling altijd gratis is. De stallingen moeten op een bereikbare en veilige locatie staan en er moet geïnvesteerd worden om het groeiende tekort aan rijwielstallingen te bestrijden. Hiervoor is ook een betere samenwerking nodig. Zo zou het niet onlogisch zijn NS te laten meebetalen aan de exploitatie van bewaakte stallingen, aldus de organisaties.

Daarnaast stellen ROVER en de Fietsersbond dat bij een aantal stations de tekorten zo groot zijn dat ze niet op korte termijn zijn op te lossen. In deze situatie kunnen maatregelen zoals regelmatige verwijdering van weesfietsen en wrakken enig soelaas bieden. In studentensteden als Groningen en Nijmegen levert het snel wegslepen van fietsen echter veel onvrede op onder studenten.

Tags: #fietsen, #openbaar vervoer


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: