Bezuinigen op studenten OV-chipkaart, onderwijs en basisbeurs

Gepubliceerd op 01 april 2010, 18:04
Auteur: StudNed.nl Redactie (Gerrit)

De 19 ambtelijke werkgroepen hebben de bezuinigingsplannen gepresenteerd. De belangrijkste punten, een sociaal leenstelsel en een stijging van het collegegeld. Dit lekte al eerder uit. Hierbij komt ook het versoberen van de OV-Studentenkaart en daarnaast moeten de hogescholen en universiteiten zelf ook bezuinigen. De werkgroep had tot doel om 20% te bezuinigen op de jaarlijkse 5 miljard euro die naar het hoger onderwijs gaat.

De werkgroep Hoger Onderwijs komt met drie varianten.

Variant A 2015 2020
Basisbeurs naar een sociaal leenstelsel 350 800
Aanvullende beurs masterfase naar een sociaal leenstelsel 0 20
Versobering Ov-studentenkaart 65 200
Stapsgewijze productiviteitskorting hogescholen en universiteiten 195 195
Totaal 610 1.215
.    
Variant B
Stapsgewijze verhoging wettelijk collegegeld bachelorfase met 50% 470 470
Collegegelddifferentiatie in de masterfase 200 200
Versobering Ov-studentenkaart 65 200
Stapsgewijze productiviteitskorting hogescholen en universiteiten 195 195
Totaal 930 1.065
.    
Variant C 2015 2020
Basisbeurs omzetten in een sociaal leenstelsel 350 800
Collegegelddifferentiatie in de masterfase 200 200
Versobering Ov-studentenkaart 65 200
Stapsgewijze productiviteitskorting hogescholen en universiteiten 195 195
Investeringspakket gericht op kwaliteit en rendement -200 -400
Totaal 610 995

(afgerond op 5 mln. euro, ‘min’ is investering)

Leenstelsel
In twee varianten wordt de huidige basisbeurs een leenstelsel. Dit betekent dat de volledige beurs na de studie terugbetaald moet worden. De manier waarop terug wordt betaald moet eenvoudiger. Eerder lekte uit dat de commissie de inning van de schulden door de belastingdienst wou laten uitvoeren in plaats van DUO (de oude IB-Groep). Dit idee heeft het niet gehaald maar wordt ook niet uitgesloten. Er moet wel een “integrale schuld beoordeling” komen. Waarschijnlijk betekent dit dat een eventuele belastingschuld en een studieschuld in één afbetalingsregeling opgenomen gaat worden.

Collegegeld omhoog
In variant B wordt het collegegeld met 50% verhoogd. Sinds twee jaar is het mogelijk om het collegegeld aan het begin van het jaar te lenen en gelijk te betalen. Deze bezuinigingsmaatregel maakt dus in feite de studieschuld hoger. In deze variant wordt ook collegegelddifferentiatie voor masteropleidingen toe gestaan. Dit betekent dat voor verschillende opleidingen een hoger collegegeld gevraagd mag worden.

Minder OV
In alle drie de varianten wordt de OV-Studententekaart minder inzetbaar. Dit moet 65 miljoen euro opleveren. Het studentenabonnement wordt terug gebracht tot de hoofdtaak: “faciliteren woon-studie mobiliteit”. Hoe dit precies gaat gebeuren, vermeldt het rapport niet. Het gebruik van de kaart wordt altijd een lening. Het huidige contract tussen de overheid en de vervoerders loopt tot 2013, dus tot die tijd blijft de huidige situatie behouden.

Bezuinigen
In alle varianten krijgen de universiteiten en hogescholen een productiviteitskorting. Dit is een bezuiniging zonder specifieke invulling. De universiteiten en hogescholen moeten zelf bepalen hoe zij deze bezuiniging intern oplossen. De productiviteitskorting wordt per 2011 stapsgewijs ingevoerd in vijf jaar (1% per jaar).

In variant C zit wel een investeringsvoorstel “gericht op kwaliteit en rendement”. Het bezuinigingsrapport stelt vast dat Nederland een hoog aantal uitgevallen studenten kent. Het grootste deel van de uitval vindt al in het eerste jaar plaats. Voorgesteld wordt om bij aanmelding voor een opleiding intakegesprekken te voeren.

Sociaal lenen en leenangst
De commissie omschrijft het sociale in het leenstelsel als “het aanbieden van een studielening en een verzekering tegen de risico’s van studeren.” Over de schuld moet een marktconforme rente betaald worden. Met de verzekering wordt het risico van niet terug kunnen betalen afgedekt. Hiermee moet leenangst voorkomen worden. Het ministerie probeert studenten al jaren meer te laten lenen. Zeker studenten uit gezinnen met een lager inkomen zijn vaak niet bereid een toren hoge studieschuld op zich te nemen.

Het hele rapport staat op de site van het ministerie van financiën.

Tags: #bezuinigingen, #ov-chipkaart, #Politiek, #studiefinanciering, #studietaks


1 Trackbacks & Pingbacks

 1. 16 mei 2012 17:21

  StudNed.nl | Bezuinigen op studenten OV-chipkaart, onderwijs en … | loannlwebsites.com :

1 Reactie(s)

 1. caroline

  Vorige week hoorde ik in de media dat er dit jaar veel meer Britse studenten hebben ingeschreven op de Nederlandse Universiteiten. Met name universiteit Groningen doet erg zijn best om Britse studenten binnen te halen. Omdat de studiekosten in Nederland aanzienlijk lager liggen dan in hun eigen land.
  Dat Britse studenten hier warm voor lopen, dat is begrijpelijk. Maar dat een universiteit zich hier sterk voor maakt, dat vind ik zeer onbegrijpelijk.
  Naast het jaarlijkse collegegeld dat door de student wordt betaald, betaalt de Nederlandse overheid ook per student, per studiejaar een fors bedrag. Het is toch erg vreemd dat de Nederlandse overheid de Britse studenten gaat subsidieren.
  Met alle bezuinigingen die op de Nederlandse studenten afkomen (langstudeerdersboete, masterfase via leenstelsel) vind ik het onacceptabel dat Britse studenten nu de vruchten kunnen plukken die de Nederlandse overheid biedt.
  Het lijkt mij veel beter om dit geld te gebruiken om de bezuinigingen zoveel mogelijk te minimaliseren. Britse studenten zijn welkom maar dan moeten ze ook alle kosten zelf betalen.
  Ik hoop heel erg dat er z.s.m. een stokje voor zal worden gestoken voor deze vreemde campagne van de universiteit Groningen.


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: