Nieuw overlegplatform: Stichting van het Onderwijs

Gepubliceerd op 22 maart 2010, 12:03
Auteur: StudNed.nl Redactie (Gerrit)

Onderwijzend Nederland is een overlegorgaan rijker: de Stichting van het Onderwijs. Hierin zijn de onderwijskoepels en –vakbonden verenigd. Vanuit de stichting moet over het hele onderwijs nagedacht worden. “In ons land was tot nu toe alleen het ministerie van OCW degene die zich met het geheel van het onderwijs bezig hield, verder is het versnipperd over de verschillende sectoren en schoolsoorten. Dat is vreemd, toch?”, aldus voorzitter Sijbolt Noorda.

Koepel der koepels
Op Scienceguide verklaart Noorda dat stichting niet “de koepel der onderwijskoepels worden. Wij willen de gezamenlijke voedingsbodem zijn van de tuin van het onderwijs in Nederland. Het onderwijs lijkt in dit opzicht wel een beetje op Europa in de bekende vraag van Kissinger: If I want to talk to Europe, who do I call?” Dat geldt ook voor de onderwijssector sector in ons land”

Het platform wordt opgericht door de organisaties van universiteiten (VSNU), hogescholen (HBO-raad), middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad), voortgezet onderwijs (VO-raad) en primair onderwijs (PO-Raad) en door de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP. Sijblolt Noorda is ook voorzitter van de VSNU.

Overbodig
De protestants-christelijke Besturenraad doet niet mee, want deze vindt de stichting overbodig. „Schoolbestuurders zitten niet te wachten op een nieuw orgaan dat waarschijnlijk als een Poolse landdag zal functioneren”, stelt bestuursvoorzitter dr. W. Kuiper in het Reformatorisch Dagblad. Ze worden volgens Kuiper toch al te veel van hun werk gehouden door „praatsessies” van allerlei overlegorganen.

Ook de ouders van schoolgaande kinderen, studentenbonden en het LAKS zijn niet vertegenwoordigd in de stichting.

Arbeid
De naam en vorm van de stichting is afgekeken van de Stichting van de Arbeid. Vanuit deze stichting vormen de vakbonden en werkgeversorganisaties samen een overlegorgaan dat ‘goede arbeidsverhoudingen wil bevorderen’. In de praktijk speelt dit overleg een rol rond CAO afspraken en het arbeidsmarktbeleid van de regering.

Tags: #HBO-raad, #VSNU


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: