Software lost moord op

Gepubliceerd op 12 maart 2010, 12:03
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Nieuwe software kan fouten in rechercheonderzoek voorkomen. Nu maakt de politie nog onnodige fouten bij het verzamelen van bewijsmateriaal, soms zelfs met onterechte vonnissen van de rechtbank tot gevolg. NWO-onderzoeker Susan van den Braak ontwikkelde een computerprogramma dat deze missers kan helpen voorkomen. Zij promoveert op 15 maart aan de UU.

Rechercheurs krijgen bij hun werk steun van criminaliteitsanalisten. Zij hebben als taak een onderzoek kritisch te volgen. Zij proberen op basis van alle bewijzen logische scenario’s te maken en beoordelen de waarschijnlijkheid van deze scenario’s. Een voorbeeld: twee mannen hebben ruzie. Een van hen heeft een pistool. De ander wordt neergeschoten. Resultaat: één dode man. Daar kunnen verschillende gebeurtenissen aan vooraf gegaan zijn. De een kan de ander hebben neergeschoten, maar wie weet was er een onbekende vrouw met een pistool in de buurt en heeft juist zij het dodelijke schot gelost. Om scenario’s uit te sluiten of te bevestigen, zijn bewijzen nodig. Het probleem is echter dat criminaliteitsanalisten te maken hebben met complexe zaken, zoals moord of een zedenmisdrijf. Dan is het makkelijk om je blind te staren op één scenario – de ene man schoot de andere neer –, en daar de bewijzen bij te zoeken.

Invullen

De software van Van den Braak zorgt ervoor dat criminaliteitsanalisten in een oogopslag zien wat er in hun scenario’s ontbreekt. Daarnaast maakt de software het makkelijker om meerdere scenario’s te ontwikkelen en kritisch te beoordelen. De software lijkt kinderlijk eenvoudig. In groene vlakjes vul je gebeurtenissen in. Bijvoorbeeld ‘een man scheldt een vrouw uit’, ‘twee mannen hebben ruzie’ en ‘een man valt neer’. Dan kun je die vakjes verbinden met pijltjes die oorzakelijkheid aangeven. Daarnaast vul je in blauwe vakjes bewijzen in. Bijvoorbeeld ‘op de handen van man X zijn kruitsporen gevonden’ of ‘getuige A zag twee mannen ruziën’. Met een lijn kun je dan aangeven of het bewijs een gebeurtenis ondersteunt. Deze lijn representeert een redenering. Met behulp van zo’n redenering op basis van bewijs kun je aangeven of een gebeurtenis door een bepaald bewijsstuk ondersteund wordt. Zo kun je dus vrij simpel scenario’s in kaart brengen en zie je snel de ontbrekende schakel. Bewijzen kunnen gebeurtenissen in een scenario ondersteunen of weerleggen. Een gebeurtenis die niet wordt ondersteund door bewijs, krijgt bijvoorbeeld een stippelrandje: daar klopt iets niet.

Hoewel de software nog in ontwikkeling is, zijn de eerste reacties, ook van de politie, enthousiast.

Tags: #NWO, #Utrecht


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: