Weinig extra kosten voor functiebeperkte studenten

Gepubliceerd op 26 augustus 2009, 16:08
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Uit een onderzoek van RISBO/SEOR blijkt dat hogescholen en universiteiten gemiddeld zo’n 800 tot 850 euro extra per functiebeperkte student per jaar uitgeven. Alhoewel het percentage studenten met een handicap dat gebruik maakt van maatregelen ten behoeve van studenten met een functiebeperking is gestegen, levert dit vooralsnog geen grote financiële druk op. Dit komt voornamelijk omdat deze uitgaven zo’n 1% uitmaken van de totale uitgaven van instellingen.

Problemen op hbo het grootst
Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat gehandicapte hbo-studenten vaker met hun studie stoppen dan andere hbo’ers. Aan universiteiten treden deze verschillen in studieprestaties niet op. Het verschil tussen functiebeperkte studenten die wel gebruik maken van speciale voorzieningen en degenen die dat niet doen, is verwaarloosbaar.

De grootste groep functieberkte studenten die met de studie stopt heeft te kampen met psychische problemen als paniekstoornissen en angstproblemen, autismeklachten, een beperkt uithoudingsvermogen of een beperking in het spreken.


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: