InHolland laat studenten convenant tekenen

Gepubliceerd op 24 augustus 2009, 14:08
Auteur: StudNed.nl Redactie (Gerrit)

De Hogeschool Inholland vraagt de eerstejaars studenten om een convenant te tekenen waarin ze beloven colleges te volgen, aan projecten mee te doen en zich in te zetten voor hun studie. Het convenant bevat ook plichten voor de opleiding. De roosters moeten twee weken voor de start van de onderwijsperiode beschikbaar zijn. Cijfers van tentamens en examens worden binnen vijftien werkdagen bekend gemaakt en de eerstejaarsstudenten krijgen minimaal twintig contacturen per week.

Wettelijke basis
Het convenant is een samenvatting van het Onderwijs en Examen-regelement (OER). “Veel studenten kennen het OER niet en weten dus niet precies wat hun rechten en plichten zijn. Het convenant is het OER op een A4’tje”, aldus een woordvoerder van InHolland. Hierdoor heeft het convenant zelf geen juridische lading. Het is voor studenten ook niet verplicht om het te ondertekenen. In het OER stond al opgenomen dat voor vakken een verplichte aanwezigheid geldt en dat er een minimale punteneis is waar eerstejaars aan moeten voldoen om de studie te vervolgen.

Uitval tegengaan
InHolland doet veel om de uitval in het eerste jaar tegen te gaan. Afgelopen jaar was er een proef met een digitale intake en een vervolggesprek. De intakegesprekken hebben tot doel om te kijken of aankomende studenten wel het juiste beeld van de opleiding hebben en om onjuiste verwachtingen te ontdekken.

“We hebben daarbij gekeken of de motivatie wel voldoende was en of er misschien problemen zijn met taal of rekenen. Vooral mbo’ers en havisten komen onvoldoende voorbereid naar het hoger beroepsonderwijs. Het is ons duidelijk geworden dat we ze niet moeten laten zwemmen. Ze snakken naar structuur en coaching. Dit convenant is onderdeel van de strijd tegen de uitval en een uiting van structuur,” zegt de voorzitter van het college van bestuur Geert Dales in de Telegraaf.

Het convenant is als PDF te downloaden:
Convenant InHolland met eerstejaars (PDF)

Tags: #Inholland, #rendementen, #studiekeuze


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: