Plasterk investeert in betere studiekeuze

Gepubliceerd op 09 februari 2010, 13:02
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Om de studiekeuze onder studenten te verbeteren trekt minister Plasterk tot en met volgend jaar 2,15 miljoen euro uit. “Veel uitval uit de studie komt doordat studenten achteraf een voor hun verkeerde studie hebben gekozen. Dat kan vaak worden voorkomen doordat studenten de gelegenheid krijgen om voordat ze definitief kiezen, een één op één gesprek met iemand van die studie te hebben”, aldus de bewindsman.

Intake- en welkomstgesprekken vormen een cruciale voorwaarde voor studiesucces. Uit onderzoek blijkt dat volgens een overgrote meerderheid van de uitvallers betere voorlichting vooraf (78 procent) en een betere introductie (72 procent) had kunnen voorkomen dat zij hun studie staakten. Studenten die wel zo’n gesprek hebben gehad vallen minder vaak uit, blijkt ook uit de cijfers.

Minister Plasterk laat weten dat bij zeven extra hoger onderwijsinstellingen een pilot studiekeuzegesprekken zal worden gestart. “Uiteindelijk willen we dat iedereen alles uit zichzelf haalt, dat is belangrijk voor mensen zelf, en ook voor de toekomst van het land, want iedereen telt mee”. De instellingen zijn de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht, de Open Universiteit Nederland, Stenden Hogeschool, Windesheim en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De studiekeuzegesprekken maken deel uit van een groter pakket van maatregelen om het studiesucces in het hoger onderwijs te vergroten. Plasterk investeert hier tot en met 2011 ruim 217 miljoen in. Dit geld is bedoeld om de uitval terug te dringen, docenten bij te scholen, excellentie te stimuleren en het studierendement van allochtonen te vergroten.

Tags: #Investeren, #Plasterk, #studiekeuze


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: