AKKU tegen bindend studieadvies Nijmegen

Gepubliceerd op 28 januari 2010, 11:01
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Antwoord van het RU-bestuur op vragen over bsa en studierendementenDe Nijmeegse Studentenvakbond AKKU reageert “geschokt” op het voornemen van de Radboud Universiteit om een bindend studieadvies (bsa) universiteitsbreed in te voeren. Waar het College van Bestuur eerst tegemoet leek te komen aan de studenten heeft het haar koers volgens de studentenbond nu drastisch gewijzigd om te kunnen voldoen aan de meerjarenafspraak met de Minister van Onderwijs, dat 70% van de studenten binnen vier jaar een bachelor heeft gehaald.

Er loopt momenteel een onderzoek naar de effectiviteit van rendementsmaatregelen zoals bsa. Het is volgens AKKU-voorzitter Jonas Sweep dan ook veel te vroeg om te zeggen dat “zo’n drastische barrière” een gunstig effect heeft.

Daarnaast is de studentenbond van mening dat het bestuur van de RU zich niet aan eerdere afspraken met de studenteraad houdt. Het RU-bestuur heeft op 4 november in een brief aan de Universitaire Studentenraad (USR) laten weten dat rendementsmaatregelen altijd deel moeten uitmaken van een ‘breder pakket’ aan maatregelen. Volgens de AKKU staat het huidige voornemen haaks op deze eerdere toezegging. In de vergadercyclus van maart zal het RU-bestuur met de USR over de kwestie spreken.

AKKU heeft, onder de naam AKKUraatd, zes van de dertien zetels in de studentenraad in handen. Opvallend genoeg geven vier van de zes raadsleden op hun fractiewebsite aan, bindend studieadvies te verkiezen boven P-in-2 (verplichting om de propedeuse in twee jaar te halen). Van de andere twee leden wil er één geen van beide regelingen; de fractievoorzitter wil een bsa in twee jaar.

Tags: #AKKU, #Bindend studieadvies (bsa), #Eerstejaars Rendement, #Nijmegen


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: