Promotie-studenten nog niet van de baan

Gepubliceerd op 19 augustus 2009, 19:08
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

De rechter oordeelde na een aanklacht van de ABVAKABO-FNV en dertien promotiestudenten (bursalen) dat deze dertien als werknemers beloond en behandeld dienen te worden. Wat betekent deze uitspraak voor het bursalenstelsel?

Rijksuniversiteit Groningen
RUG-woordvoerder Jos Speekman: “We weten nog niet of we in hoger beroep gaan. We hebben daar drie maanden de tijd voor, maar waarschijnlijk neemt het College van Bestuur wel binnen twee weken hier een beslissing over”.

Het is volgens de universiteit echter niet zo dat het hele stelsel nu van tafel is. “Het vonnis heeft alleen betrekking op de dertien bursalen die bij het proces betrokken waren. We hebben daarom geen bericht gestuurd naar alle andere bursalen. Binnen de RUG zijn er enkele honderden bursalen.”

Vakbond
Marieke van den Berk, onderhandelaar van ABVAKABO-FNV laat weten dat het inderdaad primair ging om bijstand aan dertien van hun leden. Wel kunnen alle bursalen  beroep doen op deze uitspraak richting het College van Bestuur.

“Wij willen dat het hele bursalenstelsel van tafel gaat”, aldus Van den Berk. Het argument dat het voor buitenlandse promovendi makkelijker is om een studentenvisum te krijgen, wuift ze weg. “Dat is een gelegenheidsargument. Als de RUG ons benaderd met concrete problemen willen we best met ze in gesprek.”

Studentenbond
Ook de Groninger Studentenbond is ontevreden over het bursalenstelsel. “Gelijk werk verdient een gelijke beloning. Dit geldt dus ook voor promovendi. Het huidige systeem aan de RUG, waar willekeur bepaalt of je een werknemer, met arbeidsvoorwaarden, of een student bent, is onacceptabel. Voor buitenlandse promovendi is het nog slechter geregeld. Zij hoeven vaak geen belasting af te dragen over hun beurs, maar zodra zij bijverdienen moet dit wel. Dit betekent dat zij meer dan 30% minder verdienen dan hun collega’s op het moment dat ze een bijbaantje hebben of als student-assistent in het onderwijs actief zouden willen zijn,” aldus fractievoorzitter Eva van Viegen.

Binnen de RUG heerst ook een hoop onduidelijkheid rond dit systeem. Van Viegen: “ik vraag me af, of er iemand is – buiten de GSb of promovendivereniging Grasp – die weet welke soorten bursalen er zijn en welke regelingen voor hen gelden. Faculteiten verstrekken dan nogal eens onduidelijke of onjuiste informatie naar toekomstige bursalen. Niet expres, maar omdat ze niet weten hoe het zit. Wat eigenlijk net zo erg is.”

De strijd om het bursalenstelsel lijkt nog niet gestreden.

Tags: #bijbaan, #bursalen, #promoveren


1 Trackbacks & Pingbacks

 1. 19 augustus 2009 19:39

  StudNed.nl | Promovendi RUG geen studenten maar werknemers :

3 Reactie(s)

 1. Carla van Oosten

  Er zijn bij mijn weten minstens 6 soorten buitenlandse promovendi aan de RUG.
  1. De aio, als werknemer.
  2. De bursaal die op 1 januari 2006 30 jaar of ouder was, moet belasting en bijdrage zorgverzekering betalen over het netto bedrag van de beurs. De netto beurs wordt dus door de fiscus als bruto beschouwd. De RUG compenseert die belasting. (Geen brutobeurs óver de netto beurs heen, en… geen werkgeverslasten!)
  3. De bursaal, 30 jaar en ouder, krijgt in 2009 door de RUG giraal bedragen, zonder specificatie, uitbetaald als zijnde waarschijnlijk een bruto-beurs…! Onduidelijk beleid.
  4. De bursaal jonger dan 30 jaar die vrijstelling van premie kan verkrijgen en alleen een stukje Inkomstenbelasting(IB) betaalt, met compensatie van die IB door de RUG.
  5. De bursaal die, soms met partner-bursaal, met geld van beider bemiddelde ouders, naar Groningen komt en geen beurs ontvangt. Situatie die zeker gold in 2008 en 2009.
  6. In het najaar van 2009 worden bursalen geworven op een 500 Euro per maand contract, met aftrek van 50 Euro belasting.
  Nader onderzoek gewenst:
  1. Wie van de medewerkers van de RUG is de laatste 5 jaren betrokken (geweest) bij werving (ook op locatie elders) van bursalen in het buitenland?
  2. Is het juist dat kandidaat-bursalen bemiddelgeld of provisie in het land van herkomst moeten betalen aan collega´s van de RUG aldaar? Is er met andere woorden sprake van RUG-medewerking aan dubbele uitbuiting van buitenlandse bursalen onder het mom van: Ze wíllen weg en nu kúnnen ze weg? Ze betalen ervoor en in Groningen krijgen ze niets of nu een fooi van 450 Euro?
  3. Hoe verantwoordt de RUG in de administratie de betaalde compensatie aan de bursalen aan de Belastingdienst?


 2. DD

  Zou iemand mij kunnen vertellen wat de vindplaats is van deze uitspraak? SPOED

  Bij voorbaat dank, MvG


 3. Carla van Oosten

  Welke uitspraak bedoelt U?
  Ondertussen is in november 2009 op verzoek van het College van Bestuur van de RUG door de afdeling P$O aan een onbekend aantal bursalen, een, in het Engelstalige mail verzonden, met de mededeling dat de bursaal is geselecteerd om mee te gaan naar een landelijke bijeenkomst met o.a. een vertegenwoordiging het Ministerie van Onderwijs en met het verzoek om tevredenheid te betuigen met het Groningse bursalenstelsel voor promovendi. De bijeenkomst zou volgens de mail vóór Kerst 2009 worden gehouden.
  De bursaal wordt meegedeeld dat er meerdere bursalen van de afdeling zijn geselecteerd, maar er wordt niet vermeld om wie het gaat. Dat wordt dus intern gissen. Wie wel en wie niet? Een mooi staaltje van verdeel- en heers. De RUG start een tegenoffensief om de parlementaire afwijzing (142-8) van het Groningse bursalenstelsel (december 2008) en het verlies van het aangespannen proces tegen dat stelsel (augustus 2009) om te buigen. De toekomst zal leren welke wending er door politici en, in hoger beroep, door justitie, aan de Groningse bursalenregeling zal worden gegeven.


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: