Voorzitter HBO-raad doet dringend beroep op kabinet

Gepubliceerd op 12 januari 2010, 15:01
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Doekle Terpstra (foto Bernd Out/Wikimedia)Voorzitter Terpstra van de HBO-raad heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van HBO-raad in het Mauritshuis in Den Haag de uitdagingen benoemd waar de Nederlandse hogescholen in 2010 voor staan. Nederland heeft om de internationale concurrentiepositie te behouden en te verbeteren behoefte aan meer hoger opgeleiden op bachelor en master niveau. Het gaat volgens Terpstra om meer, maar ook om beter opgeleide studenten. Dit vraagt om een intensievere begeleiding van studenten en om een gedifferentieerd onderwijsaanbod dat aansluit bij de uiteenlopende talenten en behoeften van de studenten.

In zijn nieuwjaarstoespraak wijst Terpstra er op dat de hogescholen de handschoen hebben opgepakt. In augustus 2009 hebben de hogescholen in hun kennisinvesteringsplan ‘Kwaliteit als Opdracht’ afgesproken dat zij zullen zorgen voor meer differentiatie, intensievere begeleiding, hogere kwaliteit en meer samenwerking met het werkveld. Dit sluit naadloos aan bij de Kameruitspraak om Nederland naar de mondiale top-5 van kenniseconomieën te brengen.

Deze ambitie moet worden gerealiseerd terwijl ambtelijke werkgroepen nadenken over 20% bezuinigingen. Volgens Terpstra is dit een slechts een deel van politieke realiteit. “De politiek wil immers twee dingen: ombuigingen en tegelijkertijd behoren tot de top 5 van de kenniseconomieën. Dat kan alleen indien er naast ombuigingen wordt geïnvesteerd waarbij het uiteindelijk voor het hoger onderwijs beschikbare budget hoger is dan nu het geval is. Dit moet de kern van de politieke discussie over het hoger onderwijs in 2010 zijn.”

De hogescholen zullen begin 2010 in het verlengde van hun ambities uit ‘Kwaliteit als Opdracht’ een investeringsplan 2015 presenteren met daarin voorstellen voor nieuwe meerjarige investeringen in het hbo. Dit plan wordt door een aantal externe onderzoekers doorgerekend op het individueel, het maatschappelijk en het economisch rendement. “We moeten er met elkaar voor zorgen dat Nederland koploper wordt van het ondernemende Europa van kennis en innovatie. Door zelf met een uitgewerkt en doorgerekend voorstel te komen hoe we Nederland slimmer en welvarender kunnen maken, willen wij meedenken met de samenleving en het kabinet”, aldus Doekle Terpstra tot slot.

Tags: #HBO-raad, #Investeren, #Plasterk


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: