Letteren uit de rode cijfers?

Gepubliceerd op 04 januari 2010, 09:01
Auteur: StudNed.nl Redactie (Lars)

Het gaat slecht met de geesteswetenschappen: het wetenschappelijk personeel vergrijst en jong talent krijgt niet de kansen die het verdient, zo klinkt het in de Nederlandse letterenfaculteiten. Om het tij te keren riep minister Plasterk afgelopen april de commissie Regie Geesteswetenschappen in het leven, onder voorzitterschap van de Utrechtse historicus Frits van Oostrom. Die looft vanaf dit jaar samen met de NWO jaarlijks €17 miljoen uit voor promotieplaatsen in de alfastudies.

Promovendi in spe kunnen zich, via hun faculteit, in vijf jaarlijkse ronden opgeven voor een subsidie; een zogenoemde regiecommissie beoordeelt volgens een wedstrijdmodel welke indieners financiële steun krijgen. Per ronde zijn er vijftien full-time plaatsen te vergeven.

Naast het geld van NWO en de regiecommissie krijgen de cultuurwetenschappen dit jaar een extra €10 miljoen uit Den Haag en vanaf 2011 structureel €15 miljoen.

Tags: #geesteswetenschappen, #promoveren


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: