Bezetting bestuursgebouw RUG ten einde

Gepubliceerd op 26 november 2009, 18:11
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

De bezetters van het bestuursgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) liepen vandaag om vijf uur onder applaus van een groepje sympathisanten weer naar buiten. De bezetting is beëindigd nadat de bezetters en het universiteitsbestuur tot een overeenkomst waren gekomen.

Het RUG-bestuur deed eerder vanmiddag een voorstel. Een woordvoerder van de bezetters zal tien minuten spreektijd krijgen in de universiteitsraad om hun standpunt kenbaar te maken. Verder is het bestuur bereid om samen met de actievoerders een verklaring aan Den Haag af te leggen dat de financiering van het hoger onderwijs moet worden verbeterd, om zo de groei in aantal studenten aan te kunnen. Daarnaast zegt het bestuur intensivering van de begeleiding in het eerste studiejaar toe.

Het College van Bestuur sprak ook uit dat het in januari 2012 de invoering en de werking van het bindend studieadvies (bsa) met de universiteitsraad zal evalueren en daaraan indien nodig consequenties zal verbinden.

Een anonieme woordvoerder van de studenten liet weten dat er nog twee punten zijn toegevoegd. Ten eerste zal er bij de implementatie van een bsa gekeken worden naar het Rotterdams model. Op de medische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) krijgen studenten in mei een preadvies. Studenten die geen 40 punten hebben gehaald krijgen de keuze om vervolgens extra begeleiding te volgen, die na keuze door de student een verplichtend karakter heeft. De studenten die hiervoor kiezen hoeven niet meer te voldoen aan de eis van 40 punten in het eerste jaar, maar moeten wel hun propedeuse in twee jaar afronden.

Tot slot kwam er de toezegging om het Groningse medezeggenschapmodel, het harmoniemodel, in de toekomst in ere te houden. Wat dit precies betekent is echter de vraag. Rector magnificus Frans Zwarts liet vandaag nog weten dat het gewoon niet altijd lukt om consensus te bereiken. Zwarts zag dan ook geen afwijking van het harmoniemodel in de gang van zakem om het bsa. De actievoerende studenten zien in het harmoniemodel wel een consensusmodel. Zij waren onder andere boos over de in hun ogen minieme inspraak die studenten in de discussie hebben gehad.

Uiteindelijk hebben de studenten het gebouw vreedzaam verlaten. De universiteit heeft laten weten geen aanklacht in te dienen.

Tags: #actie, #bezetting, #Bindend studieadvies (bsa), #Groningen, #medezeggenschap


2 Trackbacks & Pingbacks

  1. 27 november 2009 10:36

    StudNed.nl | Bezetting, Ja/Nee? :

  2. 27 november 2009 21:40

    StudNed.nl | Reconstructie: RUG één dag bezet om bindend studie advies :

0 Reactie(s)

Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: