Studiefinanciering mag niet worden wegbezuinigd

Gepubliceerd op 18 november 2009, 13:11
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

De SP wil de prestatiebeurs houden, de VVD wil een sociaal leenstelsel en GroenLinks wil een studietaks. Deze week plaatst StudNed.nl bijdragen van politieke jongerenorganisaties. Vandaag Giel van der Steenhoven, politiek secretaris van DWARS GroenLinkse Jongeren.

In Den Haag heeft men het briljante idee opgevat dat de broekriem aangetrokken dient te worden, wil niet over een paar jaar de halve ambtenarij worden wegbezuinigd om de overheidsfinancien uit het slop te trekken. Maar ja, waar haal je simpel en zonder veel problemen een paar miljard weg? Misschien even geen nieuwe straaljagers kopen? Misschien even kijken of het wel echt nodig is om dure huizen te sponsoren? Welnee, ministers Bos en Plasterk spreken al openlijk van een radicale bezuiniging op de studiefinanciering.

In het plan van Bos en Plasterk wordt de prestatiebeurs afgeschaft, wat betekent dat studenten hun studententijd moeten bekostigen met een rentedragende lening en wat ze bijeen kunnen krijgen door te werken en hun handje op te houden bij de ouders. Terwijl er op de studie steeds meer van een student wordt gevraagd, moet hij steeds meer tijd steken in het financieel rond komen. Het moet toch niet veel gekker worden?

Studenten met arme of zonder ouders zijn vaak bijzonder huiverig om een grote lening aan te gaan. En laten we eerlijk zijn; het is de facto een hypotheek op je toekomst. Een hypotheek waarvan het nog niet zeker is dat je die na je studie snel en probleemloos af kan lossen. Wie garandeert dat je snel aan het werk komt en niet in de overgrote jeugdwerkloosheid verzeilt raakt? Dat kan bijzonder problematisch worden als de rente van je lening je in de nek hijgt.

Daarom komt DWARS met een alternatief voorstel; een academicitaks. Het is niet meer dan fair om iets terug te vragen van het geld dat de overheid (en dus de gemeenschap) investeert. Maar wij vinden dat je dat alleen kan vragen van de mensen die het daadwerkelijk op kunnen brengen. Dat wil zeggen: de mensen die na hun studie een baan vinden. Billijkheid gebiedt ons deze taks inkomensafhankelijk te maken, zodat iedereen naar draagkracht een duit in het zakje terug kan doen.

Deze taks moet er voor zorgen dat studenten in hun onderhoud worden voorzien, zonder dat kostbare studietijd verloren gaat aan noodzakelijk bijklussen. Dat betekent echter niet dat we het studiefinancieringsstelsel zoals het nu bestaat in tact willen laten. Het huidige systeem heeft wel degelijk gebreken. Veel studenten moeten rondkomen van de magere prestatiebeurs omdat hun ouders geen financiële bijdrage willen leveren. Slechts als de ib-groep bewezen acht dat je ouders dood zijn, of op zijn minst hun kinderen met de dood bedreigen, komt een student in aanmerking voor een aanvullende beurs buiten de inkomenstoets om.

DWARS pleit daarom voor het afschaffen van het huidige beurzensysteem en het invoeren van een algemene toelage voor studenten die toereikend is om in de levensbehoefte te voorzien. De academicitaks zorgt ervoor dat dit financieel mogelijk wordt en zelfs dat de overheid bij invoering van een dergelijk systeem veel goedkoper uit is op jaarbasis. Zeker als je meerekent dat eindelijk fors gesneden kan worden in het bureaucratische bolwerk dat de ib-groep heet.

Tags: #GroenLinks, #Plasterk, #studiefinanciering, #studietaks


1 Reactie(s)

  1. T. van Dijk

    Jij bent toch dat griezeltje dat op Twitter denkt iedereen maar te kunnen beledigen die een andere mening is toegedaan dan jij, kakstudentje? En dan hier een beetje de mooie meneer uithangen? Je bent gewoon een hypocriet ventje! Heb jij nu op school geleerd om iedereen maar stampvoetend als een klein kind te beledigen die het niet met je eens is? Bestaat GroenLinks nu allemaal uit zulke leeghoofden als jij, nou, dan zou het wel de laatste partij zijn waar ik op zou stemmen.


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: