Gezondheidsrecht opkomende wetenschappelijke discipline

Gepubliceerd op 17 november 2009, 15:11
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Gezondheidskwesties halen steeds vaker de voorpagina’s van de dagbladen. Mexicaanse griep, wel of niet inenten, disfunctionerende specialisten, het elektronisch patiëntendossier zijn voorbeelden van gezondheidskwesties die onderwerp zijn van maatschappelijke discussie. Toch is het gezondheidsrecht in academia nauwelijks vertegenwoordigd. In zijn oratie ‘Theorie & definitie van het gezondheidsrecht’ schetst prof.mr.dr. Martin Buijsen de grondslagen van deze relatief jonge juridische deeldiscipline. Hij aanvaardt hiermee op vrijdag 20 november 2009 de bijzondere leerstoel Recht & Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De opkomst van nieuwe juridische disciplines in het recht moet gepaard gaan met theorievorming en scholenstrijd. Omdat recht een interpretatieve praktijk is, kunnen beoefenaren niet zonder rechtstheorie, zonder begrip van grondslagen. Dit begrip wordt aangereikt door academische rechtsgeleerden, die om die redenen al honderden, zo niet duizenden jaren boeken afleveren met titels als ‘Beginselen van het privaatrecht’, ‘Grondslagen van het privaatrecht’, etc. Theorie is nodig om te kunnen verklaren waarom wetgeving en jurisprudentie zijn zoals ze zijn, om ontwikkelingen op die terreinen te kunnen duiden.

Het huidige gezondheidsrecht kenmerkt zich door de vrijwel volkomen afwezigheid van theoretisch werk. Feitelijk zijn de denkbeelden van de grondlegger van het gezondheidsrecht in Nederland, de Amsterdamse hoogleraar Henk Leenen, onverminderd dominant. Tegenover Leenens kijk op het vakgebied plaatst Buijsen echter een rechtstheorie waarin niet het beginsel van individuele zelfbeschikking maar het mensenrecht op gezondheidszorg centraal staat. Dit uitgangspunt opent de ogen van gezondheidsjuristen ook voor ontwikkelingen op andere wetenschapsgebieden, de gezondheidseconomie en de gezondheidsethiek in het bijzonder. Bovendien doet het ook recht aan de onderzoeksagenda voor de toekomst. In de gezondheidszorg zal het in de nabije toekomst meer dan ooit gaan om verdelingsvraagstukken, om gelijke behandeling en rechtvaardigheid.

Prof Buijsen zal zich zowel op het gebied van onderzoek als van onderwijs sterk maken voor een verdere ontwikkeling van de jonge wetenschappelijke discipline.

Tags: #Rotterdam


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: