D66: promovendi moeten student zijn

Gepubliceerd op 13 november 2009, 13:11
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Tweede Kamerlid Boris van der Ham van D66 vroeg minister Plasterk of het geen goed idee is om promovendi niet langer in dienst te nemen, maar als student te beschouwen. Op die manier kunnen voor hetzelfde geld meer mensen promoveren, aangezien werkgeverslasten wegvallen. Volgens Van der Ham kan het aantal promovendi dan met 30% stijgen.

Minister Plasterk verbaasde zich over het pleidooi van D66. De partij behoorde tot de Kamermeerderheid die dit jaar de lijn steunde dat promovendi als werknemers moeten worden behandeld.

De Rijksuniversiteit Groningen verloor in augustus dit jaar nog een rechtszaak over student-promovendi, ook wel bursalen genoemd, en schortte het aannemen van nieuwe bursalen op. De universiteit gaat overigens wel in beroep tegen de uitspraak.

Tags: #bursalen, #D66, #Plasterk, #promoveren


2 Reactie(s)

 1. Carla van Oosten

  Wil Van der Ham de aoi´s, dat zijn nu de enige promovendi die in dienst zijn, afschaffen?
  En wat wil hij dan?
  De RUG heeft, in ieder geval, van 2006 tot en met 2009 met bursalen een contract afgesloten, zonder arbeidsovereenkomst, waarover geen werkgeverslasten zijn betaald, noch Inkomstenbelasting en Premies Volksverzekeringen, en waarvan het College van Bestuur van de RUG vreest(er wordt door de RUG al gereserveerd voor eventuele fiscale naheffing) dat de Belastingdienst intern boekenonderzoek zal kunnen gaan doen, over de gecodeerde IB-47 betalingen aan bursalen(via een gentlemen´s agreement tussen fiscus en ZGO´s(Zeer Grote Ondernemingen), waarmee belasting zou kunnen zijn ontdoken, omdat het kennelijk in Nederland mogelijk is om, ook fiscale, deals te sluiten tussen overheid en partijen, die gelden, totdat de rechter, of een andere autoriteit, ze heeft verboden. Via de Groningse bursalenconstructie, die nu onder vuur ligt in hoger beroep, konden mensen op een relatief goedkope manier promoveren en met die promotie een bonus voor de RUG opleveren.
  Heeft Van der Ham contact gehad vanuit of is hij gelobbied door het hoogste orgaan van de RUG, die graag wil dat promovendi studenten zijn, bursalen desnoods, die geen IB en Premie betalen, waarbij de RUG op de oude voet kan doorgaan? Een aoi, in dienst van de RUG, kost ongeveer 50000 euro. Een bursaal jonger dan 30 jaar, kost, in de huidige Groningse constructie, ruim minder dan de helft. De bursaal die dertig jaar is betaalt wél IB en Premie, door de RUG ongespecificeerd, en dus niet aan een post toe te rekenen, aan de bursaal vergoed (op de rekening gestort),(komt er interne fiscale controle?), maar de RUG betaalt nog geen werkgeverslasten(dec. 2009). De RUG moet dus maximaal 24-jarigen aannemen, met een tijdbuffer wegens extra benodigde researchtijd, zodat de kosten voor promovendi binnen de perken kunnen worden gehouden.
  Hoe en onder welke voorwaarden wil Van der Ham het aantal promovendi met 30% laten stijgen? Wie heeft de rekensom gemaakt?


 2. Carla van Oosten

  Ter toelichting op het bovenstaande:

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
  Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen
  Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
  regering gegeven antwoorden
  KVR38471

  Wanneer alle Nederlandse
  universiteiten afzien van het
  bursalenstelsel hoeft de bekostiging
  van universiteiten daarop niet te
  worden aangepast. Pas wanneer de
  Universiteit Groningen (RUG) dit jaar, (2009,CvO),
  stopt met het werven/aanstellen van
  bursalen zal ik, Plasterk(CvO), geen aparte
  (juridische) maatregelen nemen. Dit
  omdat ik de universiteiten niet
  nodeloos met extra administratieve
  lasten wil opzadelen. Immers een
  aanpassing van de
  bekostigingsregels vraagt dan nadere
  controle naar de herkomst van
  bekostigde proefschriften. Het is dan
  nodig dat alle Nederlandse
  universiteiten een
  accountantsverklaring afgeven die
  uitwijst of een proefschrift voor
  bekostiging in aanmerking komt (niet
  geschreven is door een bursaal die
  door een Nederlandse universiteit is
  aangesteld).

  CvO: De RUG is door Plasterk onder druk gezet, en tot 1 januari 2010 zijn alle nieuwe aanstellingen bevroren.


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: