Plasterk sluit bezuinigingen niet uit

Gepubliceerd op 12 november 2009, 12:11
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Todaysportrait
Photo by roel1943
Gistermiddag antwoordde minister Plasterk op de vragen die de Tweede Kamer stelde naar aanleiding van de onderwijsbegroting. Als het gaat om bezuinigingen en het afschaffen van de studiefinanciering, sluit Plasterk niets uit.

Bezuinigingen
Vanuit de Tweede Kamer werd bij het bespreken van de onderwijsbegroting eerder vaak verwezen naar de motie Hamer. Deze motie stelt dat we als Nederland streven om internationaal in de top vijf van kennislanden te komen. Kun je met zo’n ambitie wel gaan bezuinigen? “We hebben in het kabinet besloten dat er geen taboes zijn. We inventariseren nu wat eventueel zou kunnen, maar we lopen niet vooruit op de keuzes die daarbij worden gemaakt.”

Er wordt dus veel overgelaten aan de ambtelijke heroverwegingsgroep die door het kabinet wordt ingesteld. Wel liet Plasterk weten dat het niet per sé zo is dat de werkgroep een bezuiniging van 20 % moet vinden. Er kan ook gekeken worden naar het efficiënter inzetten van financiële middelen. Plasterk: “Ik ben ervan overtuigd dat er dingen boven tafel zullen komen: die hebben wij van jaar op jaar bij de begroting nooit heroverwogen, maar nu wij er een keer doorheen ploegen kunnen er een aantal dingen anders.”

Studiefinanciering
Ook wat het de studiefinanciering betreft wil Plasterk eerst de kat uit de boom kijken. Desgevraagd liet Plasterk wel weten achter het huidige stelsel te staan: “Ik sta achter het studiefinancieringsstelsel dat wij nu hebben. Dat is ook logisch, want je staat achter elke vorm van beleid dat je hebt, totdat je besluit om het beleid te veranderen.” En die veranderingen sluit Plasterk dus niet uit. Hierbij gaat voornamelijk om het door de VVD geopperde sociale leenstelsel, en door GroenLinks de studietaks. Plasterk liet wel weten dat de heroverwegingswerkgroep studentenorganisaties moet kennen in hun oordeel.

Investeringen
De VVD stelde in een motie nog dat het geld dat bezuinigd zou kunnen worden door het afschaffen van de studiefinanciering wel in weer in onderwijs moet worden geïnvesteerd. Ook hier reageerde Plasterk niet op. Het is dus afwachten op de conclusies van de ambtelijke werkgroepen.

Tags: #bezuinigingen, #Plasterk, #Politiek


2 Trackbacks & Pingbacks

  1. 4 januari 2010 22:18

    StudNed.nl | Wat bezuinigen we weg? :

  2. 4 januari 2010 22:19

    StudNed.nl | Nieuwjaarswens hoger onderwijs? :

0 Reactie(s)

Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: