Veel studenten in de schulden

Gepubliceerd op 09 november 2009, 15:11
Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel)

Money, it's a crime
Photo by kiki99
Een onderzoeksteam van de hogeschool INHolland onderzocht de financiële situatie van studenten van deze hogeschool. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 studenten naast de lening van de Informatie Beheer Groep (IBG) nog een schuld of betalingsachterstand  heeft. Van deze studenten heeft 40 % een schuld van meer dan 3.000 euro. Een aantal studenten staat zelfs meer dan 15.000 euro in het rood.

Studenten hebben het vaakst een schuld bij hun bank, in de vorm van rood staan op hun betaalrekening. Een betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar scoort ook hoog. Daarnaast blijkt een aanzienlijk deel betalingsachterstanden te hebben op vaste lasten als energie. Een ernstige categorie, aangezien dit soort schulden kan leiden tot afsluiten van electra of de woonsituatie van studenten in gevaar kan brengen.

11.7 % van de respondenten geeft aan dat hun schulden een negatief effect hebben op de studievoortgang. Hierbij is het niet kunnen aanschaffen van studieboeken en materiaal het grootste probleem, gevolgd door het slcecht kunnen concentreren op de studie door de financiële stress, en tijdgebrek omdat deze studenten zich genoodzaakt zien meer te werken. Andere opmerkelijke cijfers zijn dat 42.9 % van de studenten aangeeft regelmatig geen geld te hebben voor de dagelijkse boodschappen en dat 39 % problemen heeft met het betalen van het collegegeld.

Aanbevelingen
De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen aan INHolland om problemen met schulden voor studenten te voorkomen en verkleinen. Hierbij is meer en betere informatievoorziening een belangrijke. Het begint al bij het informeren van aankomende studenten, maar ook studenten die al in de financiële problemen zitten moeten gewezen worden op mogelijkheden tot hulp en bijstand.

Daarnaast moet er bij de studiebegeleiding gelet worden op zogenaamde risicofactoren. Studenten die geen financiële steun krijgen van familie, allochtone studenten, zelfstandig wonende studenten en studenten met kinderen hebben de grootste kansen op financiële problemen. Bekendheid van deze risicogroepen bij studiebegeleiders moet bijdragen aan een vroegere signalering van studenten met financiële problemen.

Tags: #collegegeld, #Inholland, #Lenen, #Rotterdam, #studiefinanciering


Plaats een reactie


Volg StudNed.nl via: